İpek Merçil

Doç. Dr. İpek Merçil, 1986 yılında bitirdiği Galatasaray Lisesi'nden sonra girdiği Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden 1993 yılında mezun oldu. 1995 yılında Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı. Aynı yıl Paris'e giderek (DEA) EHESS'de ikinci defa yüksek lisans yaptı. Aynı kuruluşta 1997'de doktorasını vererek sosyoloji doktoru oldu. İpek Merçil mesleki kariyerine akademisyen olarak Galatasaray Üniversitesi'nde devam etti. Sırasıyla, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde Araştırma Görevlisi (1994-2002), Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde Yardımcı Doçent (2002-2008), aynı bölümde Bölüm Başkan Yardımcısı (2002-2005), Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı (2004-…), Lapsus Dergisi Genel Yayın Yönetmeni (2006-…), Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde Doçent (2008), aynı bölüm Bölüm Başkanı (2008-2009) görevlerini yaptı ve yapmakta devam ediyor.

Bibliyografya

Justice Ethique et Sport (Yrd. Doç. Feyza Akyol ile - 2005), Les Faces Multiples de la Modernité Turque (2008), Les Nouvelles Tendances Spirituelles en Turquie Contemporaine (2008), İslam ve Feminizm (Ed. Zeynep Direk - 2008), Cinsiyetli Olmak (Ed. Zeynep Direk - 2009)