İnsanlık Zelzelesi

Yazar : İlhan Bardakçı
Yayın Tarihi : 1967
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 146
Ölçü : 14 x 20 cm
Yayınevi : Murad Yayınları

Biz komünizmden evvel bu insanlık dışı inanışın bilinmemesinden ve ona karşı ilgisiz kalınmasından korkulması gerektiği kanısındayız. Böyle olduğu içindir ki, ne bir tarih ne de felsefe eseri olan bu kitabımızda galiba Türkiye'de komünizmi bir halk dili üslubu içinde ama bütün ayrıntıları ile ilk defa ele alan biz olmaktayız. Olayları değerlendirebilmek için, elbette onların sosyal kaynaklarına ve tarihin zorunlu akımlarına inmek gerekir. Bu da kolay ve anlaşılması basit bir iş değildir. Biz bu küçük denemede, uzun ve gerçekten yorucu bir çabanın sonunda bunu yapmağa teşebbüs ettik. Komünizmin sahipleri bu inanışlarını halk tabakalarına kabul ettirebilmek için, çalışmalarını bir ilim haline getirmişlerdir. Biz ise komünizmin nihai zaferine tarihin ışığı altında elbette asla ihtimal vermiyoruz ama mücadelenin de üç dört hamasi şiir, ya da milli marşla yapılacağına da inanmıyoruz. İlmi bir doktrinle yapılacak mücadele, ilmi ve metodlu olmak gerekir. Bunun tek yolu da herşeyden önce hasmı, ameliyat masasına yatırıp incelemekten geçer. Bu eserde biz, ilkel toplumlardan bu tarafa var olan, ama insan tabiatına aykırılığı dolayısı ile süreli bir devlet bünyesine kendisini kabul ettirememiş komünizmi, v e onun modern vasıtası sayılan ihtilalci sosyalizmi hareket noktaları ve tezatları ile ele aldık ve bu çabaların vatanımızı nasıl tehdit etmekte olduğunu da incelemeğe gayret ettik. Eserimizi hazırlarken, okuyucumuzu sıkmamak için ağır ekonomik doktrinlerin ve tarih sentezinin bunaltıcılığından kaçmak amacı ile denenmemiş bir hikâye üslubunu kullanmayı benimsedik, Bu eseri vermekle doğru bir davranışta bulunduğumuz kanısındayız. Hükmü, elbette okuyucu verecektir.
******