İnsan Haklarının Boyutları

Yazar : Münci Kapani
İsbn : 9754942331
Yayın Tarihi : Aralık, 1996
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 198
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Bilgi Yayınevi

İçinde yaşadığımız çağın belirgin özelliğini açıklamak bakımından günümüzde çeşitli nitelendirmeler yapıyor: "Uzay çağı" "sanayi ötesi çağı" "iletişim çağı" "bilgisayar çağı" gibi... Bunlar, bilim ve teknoloji alanındaki bütün atılımların insanlığı ulaştırmış oldukları noktayı vurgulamak yönünden yerinden nitelendirmeler sayılabilir. Fakat unutmamak gerekir ki, uygarlık sadece bilim ve teknoloji demek değildir. Uygarlık, her şeyden önce, bir değer yargıları sistemi, bütünüyle bir "insanlık anlayışı"dır. Bu açıdan bakıldığında insan haklarının son on yıllar içinde moral ve toplumsal değerler alanında hızla ön plana geçişi de göz önünde tutulduğunda, çağımız için en uygun düşecek nitelendirmelerden biri de herhalde "İnsan Hakları Çağı" olacaktır. Gün geçmiyor ki, basında ve diğer kitle haberleşme araçlarından insan haklarından söz edilmesin. İnsan hakları, artık devletlerin bir iç sorunu olmaktan çıkmış, ulusal sınırları aşarak bir dünya sorunu haline gelmiştir. İnsan Hakları Evrensel Bildirisinden bu yana, bu kavram evrensel bir değer niteliğini kazanmış bulunmaktadır. Ama denecektir ki, insan hakları bugün dünyanın çeşitli ülkelerinde hala göz göre göre çiğneniyor mu? İnsanlar, sırf düşünce ve inançları yüzünden demir parmaklıklar arkasına kapatılıyor mu? Onlarla barbarca, akıl almaz işkenceler yapılıyor mu? Evet, bütün bunlar ne yazık ki doğrudur. Ama hemen şunu da söylemek gerekir ki, bu insanlık dışı davranışlara karşı günden güne bilinçlenen, günden güne ağırlığını ve etkisini artıran bir dünya kamuoyu da oluşmuş bulunuyor. Bu gün bir ülkenin "uygarlık" derecesi, bilim ya da teknoloji alanındaki başarılarından çok insan haklarına karşı gösterdikleri saygıyla ölçülür olmuştur...
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Münci Kapani Kitapları (3)