İmtihan veren Millete

Yazar : İsmail Habib Sevük
Yayın Tarihi : 1989
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 44
Ölçü : 13 x 18,5 cm
Yayınevi : Kastamonu Eğitim Yüksekokulu

İsmail Habib Sevük 1892 yılında Edremit' de doğmuştur. İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra 1914 yılında Kastamonu Lisesi Edebiyat öğretmenliğine atanmıştır. I. Dünya Savaşı ile Kurtuluş. Savaşı'nın, tüm safhaları boyunca burada kalmış ve sıkıntılı, çileli yılların ıstırabını yaşamıştır. Milli Mücadelenin başlangıcından itibaren, bölge insanları ile birlikte acıları ve sevinçleri beraber teneffüs etmiştir. Kendisi, Lisedeki öğretmenliğinin yanında, çeşitli sohbet toplantılarında bulunmuş, konferanslar vermiş ve Açıksöz Gazetesinde yazılar yazmıştır. Bütün bunlarda Kurtuluş Savaşı ve Mustafa Kemal sevgisi işlenmiş, halkın mücadeleyi kazanması için yapılması gereken çalışmalar dile getirilmiştir. Onun, Açıksöz'deki yazıları ayrı bir araştırma konusu olacaktır. Uzun yıllar yurdun çeşitli illerinde Milli Eğitim Müdürlüğü yapmış, dergiler çıkarmış ve gazetelerde çeşitli yazıları yayınlanmıştır. Yeni dönem Edebiyatımızla ilgili inceleme ve araştırmalar yapmıştır. En son Galatasaray Lisesinde Edebiyat Öğretmenliği ve Sinop Milletvekilliği görevinde bulunmuştur. 1954 yılında ölen İsmail Habib Sevük'ün; Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi, Tuna'dan Batı'ya, O Zamanlar, Atatürk İçin, Edebi Yeniliğimiz, Avrupa Edebiyatı ve Biz, Tanzimat'tan Beri Edebiyat Tarihi, Tanzimat Devri Edebiyatı, Edebiyat Bilgileri, Yurt' tan Yazılar, Dil Davası, Edebi Sohbetler gibi eserleri bulunmaktadır. İsmail Habib Sevük'ün 15 Mayıs 19'23'te Kastamonu Lisesinde verdiği konferans, 22 Mayıs 1923, tarihinde imtihan Veren Millete adıyla kitap halinde basılmıştır. Eski harflerle basılan bu kitap 32 sayfadan müteşekkildir. Okunduğunda daha açıkça anlaşılacağı gibi, Kurtuluş Savaşı'nın Mustafa Kemal'in önderliğinde kazanıldığını, savaş sonrasındaki işlerinde yine O'nun öncülüğünde yürütülmesi gerektiğini anlatmaktadır. O günlerde konuşulan ve bugün hile geçerliğini koruyan düşünceleri, hakikaten üzerinde önemle durmamızı gerektiriyor. Kitap, Kurtuluş Savaşı'nın önemli kaynak eserlerinden biridir.
******