İmparatorluk'tan Cumhuriyet'e, Türk Kurtuluş Savaşı Belgeseli 1917-1920

Yazar : Orhan Çekiç
İsbn : 9759358409
Yayın Tarihi : Haziran, 2001
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 406
Ölçü : 22 x 28 cm
Yayınevi : Or Yayınları

Bu kitap TBMM'nin kuruluşunun 80. yıldönümü anısı için hazırlanmıştır. Türk Kurtuluş Savaşı'nı yapan ve cumhuriyeti kuran bu Yüce Meclis, hiç kuşku yok ki, genç demokrasimizin temeli ve Mustafa Kemal Atatürk'ün de en büyük eseridir. Genelde Türk Kurtuluş Savaşı'ndan bahsederken, " ... Yıkılan bir İmparatorluğun enkazı üzerinden yükselen devletimiz" ile haklı olarak övünür; kuruluş yıldönümlerini coşku ile kutlarız. Ama bu enkazın gerçek boyutlarını sahiden de bilir miyiz? İtiraf edelim ki, hayır!.. Eğer biliyor olsa idik, henüz kurulalı seksen yıl olmuş bir devletin en temel gerçeği olan Kurtuluş Savaşı'nı anlatırken, seksen çeşit senaryo uyduramazdık! Tükenmişliğin gerçek boyutunu bilseydik, "Bandırma Vapuru'nun ambarlarının neden ağzına kadar altın yüklü olamayacağını" kavrardık. Böylece de kendi kendimize gerçek dışı bir takım polemikler yaratmaz, kamplar oluşturmazdık. Türk Kurtuluş Savaşı'nın gerçek değerini ve önemini anlayabilmek için, kanımca yapılması gereken, Birinci Dünya Savaşı'nın son iki yılını çok iyi analiz etmektir. Osmanlı Devleti'nin hangi koşullarda Mondros Ateşkes Andlaşması'nı imzalamak zorunda kaldığını bilmeden Kurtuluş Savaşı'mızı kavrayabilmek olanak dışıdır. İşte bu kitapta bu yapılmak istenmiş ve 1917-1920 dönemi, belgeler eşliğinde anlatılarak Kurtuluş Savaşı'mızın, "Büyük Millet Meclisi açılıncaya kadar olan dönemi"ne ışık tutulmaya çalışılmıştır. Sunulan belgelerin önemli bir kısmı, doğal olarak Osmanlıcadır. Bu gibi hallerde genel olarak, belgenin orijinalinin fotokopisi verilmiş; yanında aynı belge numarası ile bugünkü dilde sadeleştirilmiş metni yer almıştır. Sadeleştirme esnasında "arı Türkçe" kullanmak gibi bir amaç güdülmemiş, "anlaşılır" olmaya daha önem verilmiştir. Sadece 26 Mayıs 1919 günü toplanan Saltanat Şurası'nın toplantı zaptının dili üzerinde, metnin önemi nedeniyle hiçbir sadeleştirme ve kısaltma yapılmamıştır. (Belge 57) Orijinali İngilizce olan belgelerde de, metnin İngilizcesi aynen korunmuş...
******Orhan Çekiç

Oktay Aras Kitaplığındaki Orhan Çekiç Kitapları (1)