İmparatorluklar Şehri İstanbul 1830

Yazar : J. F. Michaud, J. J. F. Poujoulat
İsbn : 9786050203851
Yayın Tarihi : 2014
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 368
Ölçü : 13,5 x 21 cm
Yayınevi : Say Yayınları

Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması, 600 yıllık Osmanlı Devleti tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. İmparatorluğun resmi tarihçileri tarafından “Vaka-yı Hayriye” olarak adlandırılan bu olay, sadece askeri yapıda dönüşüm sağlamakla kalmadı; siyasi kurumlardan günlük hayata, cemaatler arası ilişkilerden eğlence anlayışına kadar uzanan köklü değişimin başlangıcı oldu. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Tanzimat için belirttiği “yeni bir medeniyet dairesi”ne girişin asıl başlangıcını oluşturdu. İzleyen dönemde yaşanan bir dizi gelişme Osmanlı Devleti’nin konumunu derinden etkiledi. Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Paşa’nın yardımıyla Yunan ayaklanmasının bastırılması sonrasında İngiltere, Fransa ve Rusya’nın bir araya gelerek Osmanlı Devleti’ne karşı tavır alması, Osmanlı donanmasımn Navarin’de yok edilmesi, başarısız Rus seferi ve nihayet Yunanistan’ın bağımsızlığını kazanması. Artık Os-manlı Devleti eski Osmanlı Devleti değildi. Hiç kuşkusuz Os-manlı Devleti’nde bu olaylar dizisinin yarattığı sonuçları en yoğun yaşayan yer İstanbul’du...

******J. F. Michaud