İmparatorluk Başkentinden Cumhuriyet'in Modern Kentine Henri Prost'un İstanbulu Planlaması (1936-51)

İsbn : 9789759123741
Yayın Tarihi : Nisan, 2010
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 380
Ölçü : 19,5 x 22 cm
Yayınevi : İstanbul Araştırmaları Enstitüsü

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 2006 Eylülünde açtığı "Osmanlı Mimarı" D'Aronco 1893-1909 sergisinden sonra, bu kez de imparatorluk Başkentinden Cumhuriyet'in Modern Kentine: Henri Prost'un İstanbul Planlaması 1936-1951 sergisiyle, erken Cumhuriyet İstanbul'u mimari arayışlarına ve dönemin önde gelen mimar ve şehir planlamacısı Henri Prost'a odaklanıyor. 1936 yılında Atatürk'ün davetiyle Türkiye'ye gelen ve İstanbul'un Nazım Planı'nı oluşturmakla görevlendirilen Prost'un hedefi, kentin kendine özgü topografyasını ve -tarihi yarımada başta olmak üzere- tarihi dokusunu dikkate alarak çağdaş bir planlama modeli ortaya koymaktı. Öğrencilik yıllarında tanıdığı ve mimari eserlerinden etkilendiği İstanbul'u yeniden biçimlendirmek kuşkusuz Prost'un meslek hayatında en heyecan verici uğraşlarından birisi olmuştu. Kentin değişik semtlerinde yaptığı inceleme gezileri sırasında aldığı notlar ve çektiği fotoğraflar, Nazım Plan önerisini oluşturma aşamasında konuya ne denli titizlikle eğildiğinin kanıtlarıdır. Prost'un Nazım Plan kapsamında geliştirdiği önerilerin bazıları uygulamaya konulmuştur; kimi önerilerinden ise daha sonra vazgeçilmiştir. Yenikapı'da deniz ve kara trafiğinin birbirine eklemlenmesi ve Beyoğlu ile tarihi yarımada arasında, Haliç üzerinden köprüyle geçecek bir metro hattının inşası gibi bazı önerileri ise hala güncelliğini korumaktadır. Şubat-Nisan döneminde İstanbul'a ve 2010'a özel olarak Pera Müzesi'nde gerçekleştirdiğimiz Hippodrom/Atmeydam: İstanbul'un Tarih Sahnesi sergisinden sonra İstanbul kentini, bu kez de İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde açılan, Henri Prost'a ve kentsel dönüşüm çalışmalarına odaklanan bu çok özel sergiyle bir kez daha selamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Günümüz şehircilik tartışmalarına ışık tutacağına inandığımız bir yaklaşımla hazırlanan, özgün belge ve fotoğraflar içeren bu serginin bilim ve sanat çevrelerinde ilgi uyandıracağı ve İstanbul'un 2010 yılı etkinliklerine katkıda bulunacağı düşüncesindeyiz.
******