İmbikten Çekilmiş Adam, Arif Dino

Yazar : Rasih Nuri İleri
İsbn : 9750809297
Yayın Tarihi : Nisan, 2005
Dil : Türkçe+İngilizce
Sayfa Sayısı : 182
Ölçü : 16,5 x 24 cm
Yayınevi : Yky

Arif Hikmet Dino 1893'te İstanbul'da doğdu, 30 Mart 1957'de gene İstanbul'da, Kuzguncuk'taki evinde öldü. Köken olarak Osmanlılarla birlikte Rumeli'yi fetheden Anadolu feodal beylerinden gelmekteydi. Dedeleri Alkuşlar ve Demirtaş beyleriydi. Bu aileler fetihten sonra yeni kazanılan topraklarda uç bey i oldular. Osmanlı döneminde soyadı olmadığı halde, onlara Dino, Gaziturhan, Aslanpaşa, Cabbar dendi. Büyük toprakları bulunduğundan, mal dışarı çıkmasın diye hep birbirleriyle evlendiler. Gaziturhanlar Mora'ya, ötekiler Epir'e (Kuzey Yunanistan) yerleştiler. Bu toprakları kaybettiğimiz XIX. ve XX. yüzyıllara kadar o bölgelere hâkim oldular. Çocuklarından bazıları merkezi bürokrasiye katıldı. Arif Dino'nun dedelerinden biri, Mesnevi şarihi Abidin Paşa Dino, Hariciye Nazırlığı etmiş, sonra da Ankara, Adana ve Ege Adaları valiliklerinde sürgün olarak bulunmuştu. Namık Kemal'le kardeş çocuğuydular…
******