İman ve Yaşama Üslubu

Yazar : Nihad Sami Banarlı
Yayın Tarihi : Ağustos, 1986
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 413
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Kubbealtı Neşriyatı
Bahsi Geçen : Nihat Sami Banarlı

Son senelerde fikir dünyamızın belli başlı isimleri hayat sahnesinden peş peşe çekilip gidiyorlar. Gidenlerin birçoğunun yeri boş kalıyor. Türk dünyasını tarihte ve coğrafyada kavramış, kültürümüzü hemen bütün şubeleriyle anlayıp hazmetmiş ve gerçek bir mütefekkir şahsiyeti kazanmış olan Nihad Sami merhum, Türk büyükleri silsilesinde yer alan bir simadır. Esasen bir edebiyat tarihçisi diye bilinen Banarlı Hoca, 1930'lu yıllardan itibaren muhtelif gazete ve mecmualarda, hemen her mevzuda fıkra, deneme ve ilmi makaleler kaleme almıştı. Yazılarının her biri müstakil, kendi içlerinde bütünlük taşıyan yazılardı. Denilebilir ki, bir devrin mahdut kalem erbabı ile birlikte, bizim fikir âlemimizin hudutlarını ve muhtevasını ustalıkla ortaya koyan mümtaz şahsiyetlerden birisiydi. N. Sami Banarlı'nın hususiyeti, bir takım sloganlar çevresinde ideolojik çalışmalara iltifat etmemesi; herhangi bir zümrenin içinden, grup taassubu ile kendisinden başkalarını karalama yoluna sapmamasıdır. Türk okuyucusu, Edebiyat ders kitaplarıyla liseden tanımaya başladığı Banarlı'ya, sağlığında ve vefatından sonra neşredilen kitaplarını okudukça, daha sıcak duygularla bağlanmıştır. "Resimli Türk Edebiyatı Tarihi" bütün aydın yelpazemizin ortak kaynak eseri hüviyetindedir. Sağlığında, alaka ile okunan makale ve fıkralarının bir kısmını "Türkçenin Sırları" adıyla yayınladığı zaman, bu sahada, tarih çapındaki oyunları böylesine dile getiren başka bir eser yoktu. Türkçeye tatbik edilen korkunç plandan derin elem duyan vatan çocukları, ıstırapları yanında "Türkçenin Gül Bahçeleri"ni de bu eserde olanca güzelliği ile ifade edilmiş buldular. Hala bir Türkçe ilmihali heyecanıyla okunan eser, kültür muhitlerimizde layık olduğu yeri almıştır. Türkçenin Sırları, artık fakültelerimizde Türkçenin rehber kitabı vasfıyla okutulmaktadır.
******