İlter Türkmen

Diplomat, devlet adamı, yazar İlter Türkmen 1927 yılında İstanbul'da doğdu. 1945 yılında Galatasaray Lisesi'nden ve 1949 yılında Siyasal Bilgiler Okulu'ndan mezun oldu. 1949'da Dışişleri Bakanlığı Siyaset Dairesinde Aday Meslek Memuru, Ekonomi Dairesinde Aday Meslek Memuru, III. Katip olarak görev yaptı ve 1950 yılında askerlik hizmeti nedeniyle ayrıldı. 1951'de İktisat Dairesinde III. Katip, 1952'de Kuzey Atlantik Daimi Temsilciliğinde III. Katip, II. Katip, 1957'de İktisat Dairesinde Başkatip, 1959'da Siyaset ve Planlama Grubu Başkan Vekili ve aynı yıl Birleşmiş Milletler Teşkilatı nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde Orta Elçilik Müsteşarı, 1960'da Kahire Büyükelçiliğinde Orta Elçilik Müsteşarı, 1961'de Washington Büyükelçiliği Orta Elçilik Müsteşarı, 1964'de Genel Sekreter refakatinde Daire Reis Vekili ve aynı yıl Siyaset Planlama Grup Başkan Vekili, Başkanı, ve Daire Başkanı olarak görev yaptı. 1967'de Genel Sekreter Yardımcısı, 1968'de Atina Büyükelçisi, 1972'de Moskova Büyükelçisi, 1975'de Birleşmiş Milletler nezdinde Daimi Temsilciliğinde Daimi Temsilci, 1978'de Yüksek Müşavir, 1980'de Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri olarak görev yaptı. 1980 - 1983 tarihleri arasında Dışişleri Bakanı oldu. 1983'de Birleşmiş Milletler Cenevre Daimi Temsilciliğinde Büyükelçi Daimi Temsilci, 1985'de Birleşmiş Milletler New York Daimi Temsilciliğinde Büyükelçi Daimi Temsilci, 1988'de Paris Büyükelçiliğinde Büyükelçi olarak görev yaptı ve 1991'de emekli oldu. İtler Türkmen halen Hürriyet gazetesinde dış politika konusunda yazılar yazmaktadır.

Bibliyografya

Dış Politika ve Ekonomi (1982), Dışişleri Bakanı İlter Türkmen|in Konuşmaları, Demeçleri ve Basına Verdiği Mülakatlar (1983), Çağdaş Türk Diplomasisi 200 Yıllık Süreç (Kolektif -1999)