İlkokul Müzik Kılavuzu

Yazar : Halil Bedi Yönetken
Yayın Tarihi : 1966
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 44
Ölçü : 16,5 x 23,5 cm
Yayınevi : Milli Eğitim Bakanlığı
Bahsi Geçen : Halil Bedii Yönetken

Genel amaç ve yeni programın niteliği ve özelliği: (Saymacalar, tekerlemeler). Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretim Genel Müdürlüğü Program Geliştirme Bürosu yayınlarından ilkokul Programı Taslağı'nın 180. sayfasında müzik öğretiminin amacı şöyle ifade olunmuştur: İlkokulda müzik eğitim ve öğretiminin amacı, toplumumuzun çağdaş uygarlık seviyesine ulaşabilmesinin bilim ve teknik ile birlikte Güzel Sanatlar yoluyla sağlanabileceği ve milli ruhumuzun ancak çok sesli bir müzik anlayışı içinde benliğinden bir şey kaybetmeksizin gerekli gelişmeleri gösterebileceği gerçeğine dayanan ve ilk, orta öğretimde birbirini tamamlayarak bir bütün teşkil eden müzik kültürünü ilkokul çevresi ve imkânları içinde geliştirmek ve öğrenciyi, bu kültürünü orta öğretim merhalesine geliştirebilecek bilgilerle teçhiz etmektir. Çok sesli müzik eğitimi için kabul edilmiş olan sistem "Bir sekizliyi on iki eşit parçaya bölen ve "Systême Tempéré" adıyla bilinen sistemdir." Bu amaca varmayı sağlayacağı bildirilen ve 4 madde halinde özetlenen yollardan dördüncüsünün sonunda da şöyle denilmektedir: "İster ritm, ister melodi bakımından olsun, kulak terbiyesinde hareket mebdeini, çocukların kendi aralarında söyledikleri tekerleme, saymaca, ilh., neviden oyun ve eğlence malzemesi teşkil etmelidir; zira çocuk tab'ına en uygun ritm ve melodi şekillerini tayinde bu malzeme en iyi kılavuzdur." Bu satırlar yeni ilkokul müzik öğretim ve eğitiminin, özellikle başlangıç devresinde nasıl bir temele dayanacağı ve nasıl bir nitelik taşıyacağını açıkça anlatmaktadır. Bu, ilkokulda müzik öğretim ve eğitimine, anonim çocuk ezgilerine, Türk çocuk müzik folkloruna dayanan bir metotla başlanacağını gösterir…
******