İlk Gazete İlk Polemik

Yazar : Orhan Koloğlu249
İsbn : 9789753438803
Yayın Tarihi : Haziran, 2014
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 249
Ölçü : 12,5 x 21 cm
Yayınevi : Kaynak Yayınları

Geçmişini yeterince bilmemenin ve bilimsel bir şekilde değerlendirmemenin bedelini, toplumumuz sorunlarına uygun çözümleri bulamamakla ödüyor. Bu, her alanda olduğu gibi basın alanı için de geçerlidir. Gerektiğinde kendini en ağırbaşlı dünya basınıyla aynı ayarda sayan basınımız, tarihsel kökenlerini ve bundan doğan farklılıkları belirleyemediğinden, toplumla bağ kurmakta güçlük çekmektedir. Unutmamak gerekir ki, basının geçmişini aramaktan amaç, salt bazı biyografik ve kronolojik bilgileri toplamak değil, aydın çevrelerle halk kitleleri arasındaki bağların niteliğini de ortaya çıkarmaktır. Çünkü toplumsal dinamizmlerin evrimi bu sayede anlaşılabilecektir. Takvimi Vakayi ile ilgili monografimin önsözünde belirttiğim gibi zihniyet tarihimiz üzerindeki araştırmalar böyle başlayacaktır. Bu alandaki ilk çalışmayı 1981'de, kuruluşunun 150. yıldönümü vesilesiyle Takvimi Vakayi'nin rolünü ortaya koyan bir yapıtla sunmuştum ve bu çalışma Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından yayımlanmıştı.
Elinizdeki bu çalışma ise ilk ve en uzun süre çıkan Türkçe gazete (Türkçe olarak 40 yıldan fazla) Vakayii Mısriye'nin toplumsal rolünü ve hem Türk hem de îslam tarihindeki ilk basın polemiğini incelemektedir. Yalnızca basın tarihimiz için değil, siyasi tarihimiz için de büyük önem taşıyan bu gazetenin Türkiye'de ilk kez incelenmesine karşılık, Mısır'da 43 yıl önce (1946) ciddi bir araştırmaya konu edilmiş olması, kendi geçmişimizi öğrenmekte ne derece savsaklayım olduğumuzu göstermektedir. Kitabımın bu boşluğu dolduracağını umuyorum.

 
******