İlimde Demokrasi Olmaz

Yazar : Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre
İsbn : 9754081549
Yayın Tarihi : Haziran, 1991
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 278
Ölçü : 13,5 x 19 cm
Yayınevi : Yeni Asya Yayınları
Bahsi Geçen : Ahmed Yüksel Özemre

Bu kitap Türkiye gazetesinde yayınlanmış olan makalelerimin bir kısmını, İnsan ve Kâinat dergisinde yayınlanmış olanların bazılarını ve çeşitli vesilelerle vermiş olduğum konferanslardan birkaçı ile hiçbir yerde yayınlanmamış "Dindışı -ideolojilerin dine dönüşüm şartları" ve "Fiziksel âlemin realitesi matematiğin filtresinden geçirilerek nasıl kavranır?" başlıklı iki yazımı ihtiva etmektedir. Muhtevaları ve aralarındaki organik bağlar göz önünde tutularak, bu makaleler: 1. Ahlak ve Kültür ve 2. Ahlak ve Bilim diye iki bölümde toplanmıştır. Kitap ise ismini 34. makalenin başlığından almaktadır: "İlimde ·Demokrasi Olmaz!" Bu makalem, yayınlandığı zaman bunu okumak zahmetine katlanmış ya da okumuş olsa bile ruhuna nüfuz etmekten aciz kalmış pek çok kimsenin tenkit ve dedikodusuna konu olmuştu. Bu kitaptaki makalelerin bir bölümü içinde gerçekten de demokrasi olamayacağı, yani "ilmi hakikatlerin "İnsanların parmak kaldırmak suretiyle' tercihlerini belli etmelerinden bağımsız ve münezzeh nesneler oldukları" vakıasına ve bunun çeşitli veçhelerine ışık tutmaya çalışmaktadır. Bu çerçeve içinde kitabın isminin de, aslında erbabın apaçık bir hakikat olan bir uyarıyı dile getirmesinin' uygun olacağı düşünülmüştür, Bu kitapta değindiğim konular üzerinde tefekkür etmek ve düşüncelerimi kâğıda dökmek gücünü lütfetmiş olan Cenab-ı Hakka gereği gibi hamd ve şükürden acizim, Makalelerimi' yazarken büyük sabrına ve müsamahasına mazhar olduğum kıymetli eşime de fevkalade minnettarım, Ayrıca, kitabın editörlüğünü dirayetle yapmış olan Sayın Mehmed Paksu'ya da titiz ve muhabbetli desteği için en kalbi teşekkürlerimi ifade etmek benim için edası zevkli bir borçtur,
******