İlhan Usmanbaş

Klasik müzik bestecisi Prof. Dr. İlhan Usmanbaş, 23 Ekim 1921'de İstanbul'da doğdu. On iki yaşında kendi kendine viyolonsel çalmaya başladı ve Galatasaray Lisesi'ndeki öğrenciliği boyunca müzik çalışmalarını Sezai Asal'la yürüttü. 1941'de liseyi bitirince İstanbul Edebiyat Fakültesi ve Belediye Konservatuarı'nda öğrenciliğe başladı. Cemal Reşit Rey'in armoni ve Sezai Asal'ın viyolonsel derslerini izledi, ve 1942'de Ankara Devlet Konservatuarı'nın Kompozisyon Bölümü'ne geçerek Hasan Ferid Alnar, Ahmet Adnan Saygun, David Zirkin, Ulvi Cemal Erkin'den ders aldı. 1948'de Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun oldu. 1952'de Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) kanalıyla Amerika'ya gitti, aynı yıl Ankara'da Helikon Derneği'nin kurucuları arasına katıldı. 1956'da Ankara Devlet Konservatuarı'nda müzik tarihi öğretmenliği yaptı. 1957-58 yıllarında Rockfeller bursu ile Amerika'ya giderek birçok besteci ile tanışma olanağı buldu. Usmanbaş, Türkiye'de uzun yıllar sürdürdüğü kompozisyon öğretmenliği koşutunda, kitaplar ve çeviriler yayınlamış, kongre bildirileri ve makaleler yazmıştır. İlhan Usmanbaş'ın yapıtlarına ilişkin nota koleksiyonu, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı belgeliğindedir. Prof. İlhan Usmanbaş 2001 yılında İTÜ MİAM Kompozisyon Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Bibliyografya

Müzikte Biçimler (1974), İlhan Usmanbaş|a Armağan (Evin İlyasoğlu, 1993), İlhan Usmanbaş Yeninin Peşindeki Bağdar (Evin İlyasoğlu, 1994), İlhan Usmanbaş Ölümsüz Deniz Taşlarıyla (Evin İlyasoğlu -2000), 20. Yüzyılda Sanat (Kolektif, 2003)