İlhan Unat

Prof. Dr. İlhan Unat 4 Mart 1922 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1939'da Ankara Gazi Lisesi'nden, 1943 yılında Mülkiye'den (Siyasal Bilgiler Fakültesi) mezun oldu. Mezuniyetinden sonra bir müddet Galatasaray Lisesi coğrafya öğretmenliğinde bulundu. 1945'de Bern Büyükelçiliği kültür ataşe katipliğine tayin edildi. Bu arada Cenevre Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans ve doktora çalışmaları yaptı. 1948'de askerlik hizmetinden sonra Paris Büyükelçiliği kültür ataşe katipliğine tayin edildi. 1951 yılında Paris Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde "Milletlerarası Hukuk'da Yargıcın yetki Aşımı' konulu tezi ile doktora yaptı. Yurda dönüşünde Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Devletler Hususi Hukuku Kürsüsü'nde asistan olarak akademik kariyere başladı. Aynı yıl Lahey'e gönderilerek burada "Lahey Devletler Hukuku Akademisi'nin 1957 yılı öğretimini takip etti ve akademi diploması aldı. 1966 yılında aynı kürsüde profesörlüğe yükselen Unat, 1968'de SBF dekanlığına getirildi. Bu zor ve kavgalı dönemi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri çok az zararla atlatmıştı. Dekan İlhan Unat, bir baba gibi kol kanat germiş, talebeleri polisten ve hapishanelerden korumak için büyük gayret göstermişti. Onun sayesinde birçoğu hapislere düşmemiş, eğitimlerini sürdürebilmişti. Bu yüzden Profesör İlhan Unat'ın, aradan geçen bunca uzun yıllara rağmen SBF'lilerin yanında özel bir değeri vardır.
İlhan Unat 20 Ekim 2016 tarihinde vefat etti.

Bibliyografya

Türk Vatandaşlığı Kanunu Üzerine Düşünceler (1965), Türk Vatandaşlık Hukuku (1966), Nottebohm Kararı ve Tabiiyet'in Gerçekliği İlkesi (1966), Abadan|a Armağan (1969)