İlhan Şevket Aykut

İlhan Şevket Aykut 1907 yılında Bingazi'de doğdu. Asıl adı Mehmet Şevket'tir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi (1927). İki yıl hakimlik stajından sonra hukukla tüm ilişkisini kesti. Misafir öğrenci olarak üniversitede felsefe derslerini izledi. Aynı dönemde Galatasaray Lisesi'nde tarih-coğrafya öğretmenliği yaptı. Siyasi görüşleri nedeniyle öğretmenliği sürgünlüğe dönüşünce istifa etti. Yaşamının sonraki 50 yılını yarı yeraltında, hep saklanarak geçirdi. Hiçbir işte çalışmadı. Adresi en yakınları için bile meçhul kaldı. İlişkide olduğu insanlar için "şair"di. Hiçbir şiirini yayımlamadı. 1950'li yıllarda resim çevresinde, o dönem için yeni olan "abstre" akımına ilgi duyan genç sanatçılarla "meslekten" denecek düzeyde yakın ilişki kurdu. Tüm dostluklarını tek taraflı olarak terk etti. İflah olmaz asi, kuruntulu, korkak, daimi şık ve daimi münzevi olarak yaşadı. 50 yıl boyunca arada bir dile getirdiği, sürekli tasarladığı intiharı, altı yüz sayfalık bir Fransızca sözlük çevirisinin bitişine ayarladı ve çeviri bitince 17 Mart 1991'de gerçekleştirdi. Söze dökmeksizin son isteği şiirlerinin değerlendirilmesiydi. Üç bin beş yüz şiirinin Osmanlıca elyazmaları Fransız Ulusal Kütüphanesi'ndedir.

Bibliyografya

Kılıç Artığı Gizlenen Bir Şairin portresi (Zeki Coşkun -2000), Şair Sözü (Mehmet Can Doğan)

Oktay Aras Kitaplığındaki İlhan Şevket Aykut kitapları (1)