İlhan Helvacı

Prof. Dr. İlhan Helvacı 1964 yılında Sinop'da doğdu. Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü'nde "Çevre Kirletilmesinden Doğan Zararlardan Hukuki Sorumluluk' teziyle yüksek lisans (1990), ve "Türk Medeni Kanunu'na Göre Lex Commissoria (Mürtehinin Merhunu Temellük) Yasağı' adlı teziyle doktora (1997) yaptı. Doktora tezini yazarken İsviçre Hükümeti'nden bir araştırma bursu kazandı. "Türk Medeni Kanununa Göre Mirasın Reddi' teziyle doçentlik hakkı kazandı. Doçentlik çalışmalarını tamamladıktan sonra Almanya'da Max Planck Institut'dan bir araştırma bursu kazandı. 2008'de "Eski Medeni Kanunumuzla Karşılaştırmalı Olarak Türk Medenî Kanununa Göre Sözleşmeden Doğan İpotek Hakkı' başlığı altında profesörlük takdim tezini verdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Medeni Hukuk Anabilim Dalı'nda profesör olarak çalışmakta olup aynı zamanda Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde misafir öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Ayrıca TFF Hukuk Kurulu Başkanlığı'nı sürdürmektedir.

Bibliyografya

Çevre Kirletilmesinden Doğan Zararlardan Hukuki Sorumluluk Türk Medeni Kanununa Göre Lex Commissoria (1997), Eski Medeni Kanunumuzla Karşılaştırmalı Olarak Türk Medeni Kanununa Göre Mirasın Reddi (2002), Çeşitli Armağan kitaplarında Bölümler.

Oktay Aras Kitaplığındaki İlhan Helvacı kitapları (1)