İlhan E. Postacıoğlu

Prof. Dr. İlhan E. Postacıoğlu 1917 yılında İzmir'de doğdu. İzmir'de Postacıoğlu Hukuk Bürosu'nun kurucusu olan İbrahim Ethem Postacıoğlu'nun oğlu, gene kendisi gibi hukukçu olan Prof. Dr. Şükrü Postacıoğlu'nun kardeşidir. İlhan Postacıoğlu Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra Fransa'ya giderek Sorbonne Üniversitesinde hukuk tahsilini yaptı. Yurda döndükten sonra İstanbul Hukuk Fakültesi'nde akademik kariyere girdi. Aynı Fakültede doçentlik ve profesörlük unvanlarını alarak İcra ve İflas Hukuku Profesörü oldu. Prof. dr. İlhan Postacıoğlu 2004 yılında vefat etti.

Bibliyografya

Mükerrer Tapulu Mahallin Satışı (1953), Nakızdan Sonra Mahcuz Maaşta Tevkifat (1953), Şehadetle İspat Memnuiyeti ve Hudutları (1964), Konkordato (1965), Medeni Usul Hukuku Dersleri (1966), Medeni Yargılama Usulü (1970), Atatürk Önünde Tarih Bakaloryası (1977), İcra Hukuku Esasları (1982), Okumak ve Yaşamak (1987), Prof. Dr. İlhan E. Postacıoğlu'na Armağan (1990)