İlhan Akant

1916'da İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi'ni ve İstanbul Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Paris ve New York Hukuk Fakültelerinde okudu. 1941'de Dışişleri Bakanlığına girdi. Moskova, Kopenhag, New York Birleşmiş Milletler, Tahran, Tiran, Trablus, Atina, Roterdam, Rabat ve Budapeşte'de görev aldı. Elçi payesi ile emekli oldu. A.B.D. ve Osmanlı Arşivlerinden incelemeler yaptı. Çeşitli eserleri Türkçe'ye çevirdi: Dostoievsky'den (Budala), Fas Kralının Anıları (Direniş) adlı çevirileri, (Derleme) adlı bir şiir kitabı var. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisinde araştırmaları, çeşitli dergi ve gazetelerde makaleleri yayınlandı. Danimarka Kralının (Dan­Nebrog) nişanı, Libya Kralının (Sünusi) nişanı, Atina Şehri Altın madalyası, Fas Kralının Yazı Ödülünü aldı.

Bibliyografya

Malta Destanı (1976), Derleme (Şiirler -1978), Moskova Otel National 33 No.lu Oda (1989), Avrupa Birliği ve Türkiye'nin Adaylığı (2003)