İlericilik, Gericilik Kavgasında Tevfik Fikret

Yazar : Sabiha Sertel
Yayın Tarihi : Ekim, 1966
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 182
Ölçü : 13 x 19,5 cm
Yayınevi : Çağdaş Yayınları
Bahsi Geçen : M. Tevfik Fikret

Bu yapıtın ilk baskısı 1945 'te İstanbul 'da yapıldı. Yazarın sağlığında yapılan son baskı ise Bakü'de gerçekleşti. O vakit, annem Sabiha Sertel, kitabın başlığını değiştirmeyi uygun gördü. 1 960'lı yıllarda Azerbaycan'da yapılan bu baskıya, "ilericilik-Gericilik Kavgasında Tevfik Fikret" adını verdi. Bu nedenle, bu son baskıyı da, bu başlık altında çıkarıyoruz. 1 957'de Sofya'da yapılan baskısında ise yazarın şu notunu görüyoruz: "1945 'te yazdığım Tevfik Fikret kitabının Sofya 'da yapılan ikinci baskısında da, kitapta bazı değişikliklere lüzum gördüm. Bunlardan birincisi dil meselesidir. Esere tekrar göz attığım zaman, Türk gençleri için yazdığım bu eserde, dilin onların anlamakta zorluk çekecekleri bir dil olduğunu gördüm. Dili mümkün olduğu kadar sadeleştirmeye çalıştım. İkincisi, bu ikinci baskı münasebetiyle, o zaman yazamadığım bazı fikirleri ilave ile bazı değişiklikler yaptım." Bu baskıyı hazırlarken, Sofya baskısını esas aldık. Esas aldık diyorum, çünkü Sabiha Sertel'in dili sadeleştirmek için yaptığı düzeltmelere bakmayarak, bu baskıda da dil, bugün gençlerin anlayamayacağı kadar ağırdı. Bu nedenle, Sayın Vedat Günyol'un da yardımıyla dili adeta Osmanlıcadan Türkçeye çevirdik. Bu haliyle, kitabın kolayca ve zevkle okunacağını umuyoruz. Vedat Günyol'a bu çalışmadaki yardımlarından ömrü, okuyucularımız adına da teşekkürü bir borç bilirim. Yıldız Sertel İstanbul, Mart 1996
******

Oktay Aras Kitaplığındaki M. Tevfik Fikret Kitapları (59)