İleri Memleketkerde Okul Hijyeni Teşkilatı

Yazar : Dr. Baha Arkan
Yayın Tarihi : 1953
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 233
Ölçü : 16,5 x 23,5 cm
Yayınevi : Milli Eğitim Vekaleti

Dünya Sağlık Teşkilatı (O. M. S.) Avrupa Bölgesi Başkanlığı, Danimarka ve Hollanda Hükümetlerinin yardım ve işbirliği ile okul hijyeni sahasında incelemeler yapmak üzere bir tetkik seyahati tertip etmiştir. Program gereğince bir ay süren ve Türkiye de dahil olmak üzere, merkezi Avrupa ve Yakındoğu'dan otuz memleketin katılmış olduğu bu seyahatin hedef ve gayesi, 1954'te GENEVE'de toplanacak olan Dünya Sağlık Teşkilatı Avrupa Bölgesi konferansına hazırlanmaktır. Okul Hijyeni ile ilgili bulunan bu konferansın gündemine şimdiden bir istikamet verebilmek için Danimarka ve Hollanda'nın bu sahadaki teşkilat ve faaliyetleri yakından incelenmiştir. Bu arada tertip edilmiş olan tartışmalı konferanslar sonunda tebellür eden kanaat ve mütalaalar yazılı temenniler halinde, daveti yapan O.M.S. Başkanlığına sunulmuştur. Bu sebeple, temsilcilerin grup halinde yapmış oldukları tetkik seyahati sadece bir inceleme gezisi olmakla kalmamış, aynı zamanda çok faydalı ilmi bir toplantı olmuştur. Bu arada delegelerin kendi memleketlerindeki okul hijyeni teşkilat ve faaliyeti hakkında göndermiş oldukları raporlar da incelenmiştir. Grup seyahati umumiyesi itibariyle bütün delegeler için çok istifadeli olmuştur. Bu vesile ile Okul Hijyeninin "koruyucu hekimlik"teki önemli mevkiine muvazi olarak "eğitim ve öğretim" alanlarında da ön planda gelen mediko-sosyal ve pedagojik bir problem konusunu teşkil etmekte olduğu bir kere daha müşahede edilmiştir. Tetkik seyahati için Danimarka ve Hollanda'nın seçilmesi, okul hijyeni sahasında bu memleketlerin cidden örnek teşkil eden geniş teşkilat ve faaliyetleriyle sıkı bir münasebeti vardır. Filhakika, İkinci Dünya Harbinden sonra her sahada olduğu gibi büyük kalkınma hareketlerini muvaffakiyetle başarmış olan bu iki memleketin, bu sahada da büyük ilerlemelerini bizzat yerinde gördük…
******