İktisadi gelişme Tarihi I

Yazar : Doç. Dr. Vedad Dicleli
Yayın Tarihi : 1966
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 201
Ölçü : 16,5 x 24,5 cm
Yayınevi : Özel GS. Yüksek İkt. ve Tic. Ok. Yayınları
Bahsi Geçen : Vedat Dicleli

Uzun süre ekonomik olayları, memleket gerçekleri içinde yaşadıktan sonra, 1963 yılında yeniden hocalığa başlarken dikkatimi çeken şu oldu: Ekonomi biliminde müesseseler, teoriler, doktrinler, sistemler uzun uzadıya anlatılmış, istatistik, teknoloji, ekonomi üzerinde durulmuş, ama toplumların yaşadıkları, ya da yaşamakta oldukları ekonomik olaylara gereği kadar önem verilmemiştir. Üniversitelerimizde, Akademilerimizde, Yüksek Okullarımızda çeşitli ekonomi dersleri yanında, İktisat Tarihine ayrılmış olan çok küçük yer de bu bilim koluna pek ihtiyaç duyulmadığı izlenimini uyandırmıştır. Oysa bireylerin, toplumların ekonominin tarihinden alacakları dersler vardır. Filozof Georges Santayana'nın belirttiği gibi, geçmişi bilmeyenler tekrarlamak zorunda kalırlar, Öğrencilerin faydalanacağını, aydınların, yöneticilerin, politikacıların eleştirerek inceleyeceklerini umduğumuz bu eserde hiçbir savlama yoktur. Yapılan iş, ekonomik olayları başlangıçtan günümüze kadar gözden geçirmek, toplumların ekonomik gelişme seyrini yeni biri metotla incelemek olmuştur. Çalışmalarımızdaki bu özelliği belirtmek için, kitaba İktisat Tarihi yerine, İktisadi Gelişme Tarihi adı verilmiştir. Türk İktisat Tarihi, bazı örnekler dışında, incelemelerimiz içinde yer almamıştır. Literatür azlığı, monografik etüt yetersizliği karşısında böyle bir çaba gücümüzün dışında görülmüştür, Kitabımızın birinci cildinde ekonomik hayatın başlangıcından XVIII inci yüzyıl ortalarına kadar yaşanmış olaylar ele alınacaktır. Newton'dan önceki geleneksel toplumlardan örnekler verildikten sonra, gelişen teknik ortam içinde, toplumların kalkınma hazırlıkları anlatılacaktır, Toplumların ekonomik yaşayışında dönüm noktası olan Endüstri Devriminden günümüze kadar olan olaylar, kitabımızın ikinci cildinde incelenecektir. Burada, çağımızın ekonomik, sosyal sorunları belirtilecek, az gelişmiş ülkelerin kalkınma çabaları, planlı kalkınma ve karma ekonomi uygulamaları, dış yardımlar, Milletlerarası işbirliği örgütleri ile Avrupa Entegrasyon hareketi üzerinde durulacaktır.
******