İkinci Viyana Muhasarası (Mağlubiyetimizin Gizli Sebebleri)

Yazar : Tahsin Ünal
Yayın Tarihi : 1954
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 68
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Güzel İstanbul Matbaası

İkinci Viyana muhasarası, tarihimizde bir dönüm noktası teşkil eder. Türklerin Rumeli'ye geçmesinden (1356) Kanuni devrinin son Sadrazamı Sokollu'nun ölümüne kadar, (1579) Türk - Müslüman âlemi, batı - Hıristiyan âlemine üstündü. 1579'dan 1683'e kadar iki âlem arasında, ufak tefek bazı değişikliklere rağmen bir muvazene meydana gelmişti. Bu muvazene 1683'de bizim aleyhimize olarak bozuldu. Bunun elbette mali, idari, fikri sosyal v. s. gibi birçok sebepleri vardır. İlk tohumlarını Kanuni zamanına kadar götürebileceğimiz bu, bozulma, duraklama, gerileme ve parçalanma 1683'den sonra artık saklanamaz bir hale gelmiştir. Herkesin korktuğu harp aslanı, ihtiyarlamış, pençeleri sökülmüş, dişleri dökülmüştür. Durum böyle olduğu halde hadiseyi inceleyenler her nedense mağlubiyetin sebeplerini Kara Mustafa Paşanın şahsında toplamaya çalışmışlardır. Hatta davayı bir cemiyet davası değil, şahıs davası olarak ele alanlar, Kara Mustafa Paşaya yersiz isnatlarda bile bulunmuşlardır. Biz kara Mustafa Paşanın, bir insan, bir sadrazam, bir başkumandan olarak bazı hatalarının mevcut olduğunu kabul ederiz. Lakin bütün hata ve kusurları paşanın şahsında toplayamıyor, hatayı cemiyetin, müştereken işlemiş olduğunu kabul ediyoruz. Dava bu zaviyeden mütalaa edilince, hatanın yalnız paşada olmadığı, padişahta, kumandanlarda, teşkilatta, cemiyetin bünyesinde olduğu meydana çıkar. Biz Viyana muhasarasını bu zaviyeden mütalaa etmek için bir tecrübeye giriştik. İlmi bir eser yazdığımızı iddia etmiyoruz... Niyetimiz cemiyetin kirli çamaşırlarını ortaya çıkarmak da değildir. Tarih okumaktan maksat bir ders, ibret almaktır. Tarihte, bir ordunun hatalar yüzünden mağlup olduğu, hata yapmayıp zafer kazandığı çok görülen hallerdendir. Tarihte bir cemiyet ve milletin fena hareketler yüzünden münkariz olduğu yahut iyi meziyetler yüzünden itna ettiği görülür. Tarihi okuruz ki biz o hatalara düşmeyelim. İşte biz cemiyetleri mahveden hatalardan bir kaçma temas etmek istedik. Aynı sebeplerin aynı neticeler doğurduğunu pozitif ilim kabul ediyor.
******Dr. Tahsin Ünal

Oktay Aras Kitaplığındaki Dr. Tahsin Ünal Kitapları (3)