İkinci Cihan Savaşının Başından Truman Doktrinine Kadar Türk-Amerikan Diplomatik Münasebetleri 1939-

Yazar : Dr. A. Haluk Ülman
Yayın Tarihi : 1961
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 141
Ölçü : 16,5 x 23,5 cm
Yayınevi : A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi
Bahsi Geçen : A. Haluk Ülman

Uzun bir süredir üzerinde çalıştığımız bu araştırma, ikinci Cihan Savaşının başından Truman Doktrininin açıklanmasına kadar geçen sekiz yıllık devre içindeki Türk - Amerikan münasebetlerini incelemektedir. Bu araştırmaya girişirken incelemeye ikinci Cihan Savaşının sonundan başlamayı ve araştırmalarımızı günümüze kadar getirmeyi düşünüyorduk. Ancak araştırma ilerledikçe karşılaştığımız gerekler, bizi inceleme devremizi İkinci Cihan Savaşının başına götürmeye ve süreyi daha kısa tutmaya zorlamıştır. Bu gerekleri kısaca şöyle özetleyebiliriz: 1. Araştırmamız okunurken de anlaşılacağı gibi, ikinci Cihan Savaşı içinde gelişen bazı olaylar savaş sonu Türk - Amerikan münasebetlerine büyük etkiler yapmıştır ve bu olaylar yakından ve etraflı bir şekilde gözden geçirilmedikçe, iki devlet arasında İkinci Cihan Savaşından sonra başlayan yakınlığı incelemeye imkân yoktur. 2. İkinci Cihan Savaşının bitimini hemen izleyen iki yıl içindeki, yani 1945 - 1947 yıllan arasındaki gelişmeler Türkiye ve A.B.D. arasındaki yakınlaşmanın ilk temellerini hazırladığına göre, bu yıllar üzerinde dikkatle durmak gerekmektedir. İncelememiz sırasında vardığımız kanı, bu iki yılın bile kendi başlarına bağımsız bir araştırmaya konu olabileceğidir. Araştırmamızı günümüze kadar getirmek için bu iki yılı kısaca geçmek, asıl amacımız olan Türk - Amerikan yakınlığının kaynaklarını araştırmak isteğine önemli kısıntılar getirecektir. 3. Nihayet, araştırmalarımız günümüze doğru yaklaştıkça karşımıza güvenilir ve makbul kaynaklar bulmak güçlüğü çıkmaktadır…
******Doç Dr. A. Haluk Ülman