İki Cisimli Kadın

Yazar : Refik Halid Karay
Yayın Tarihi : 1955
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 214
Ölçü : 12 x 16 cm
Yayınevi : Çağlayan Yayınevi
Bahsi Geçen : Refik Halit Karay

Başımdan geçen vakalara, hele sonuncusuna şimdi bir göz atınca bana bunlar yaşanmıştan ziyade, ha· yal kuvveti yerinde fakat akıl muvazenesi bozuk biri tarafından uydurulmuş tesiri yapıyor. İlk önce şunu söylemeliyim: çoğumuz sanırız ki uzak memleketlerde, mesela Cenup Amerika veya Afrika veyahut da Pasifik adaları ve Kanada gibi yerlerde macera hayatına sürüklenmiş vatandaşımız yoktur. Bizler bu hususta başka milletlere benzemeyiz; ancak memur olarak dünyayı gezip dolaşabiliriz... Harcırahımızı hükumet vermek ve yine elimizden hükümet tutmak şartıyla! Belki bir zamanlar böyle idi; epeyce zamandır vaziyet değişmiştir. Son kırk sene içinde geçirdiğimiz siyasi ve içtimai kargaşalıklar yüzünden -bilhassa imparatorluğumuz dağılalı beri- uzak ülkelere gidip sergüzeşt peşinde koşanlarımızın sayısı artmıştır; artmakta devam da ediyor. Vaktiyle Fizan menfasından kaçıp çölleri aşan bir adam parmakla gösterilirdi; Ümit Burnu'nu geçen bir Türk'ün böyle bir işi yapacağını ve geri dönebileceğine kimse inanmazdı. Bugün bile Avustralya'da Türkler bulunduğunu işitince şaşanlarımız yok mudur? Değil erkek, ben Durban'da bir Türk kadınına bile rastladım. Durban da neresi diyeceksiniz? Afrika'nın cenubunda Hint Okyanusu kıyısında bir şehirdir; Natal eyaletinde…
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Refik Halit Karay Kitapları (54)