III. Selim İki Asrın Dönemecinde İstanbul

İsbn : 9786056100703
Yayın Tarihi : 2010
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 520
Ölçü : 25 x 34 cm
Yayınevi : İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti

"Sultan Bayezid Han-ı Veli'ye karşı oğlu Selim Han 1512 tarihinde isyan etti. Çorlu adlı yerde Selim, Bayezid Han ile savaştı. Kul taifesinin galebesi ile babasından padişahlığı alınca Bayezid Han beddua edip, Selimler ömrünüz az olsun ve gaziniz çok olsun. Padişahlığı benden Çorlu'da aldınız yine Çorlu'da veresiz, dedi. Dediği sabittir ki, buna şahit olan sözüne güvenilir kişilerden naklolunur. Allah' m hikmeti inci saçan sözleri gerçekleşmiş, iki Selim de Çorlu'da ölmüş, ikisinin de padişahlığı sekiz ile dokuz sene olmuştur. Allah bilir, başka Selimlere de tesir eder derlerdi. Gaybı Allah'tan başka kimse bilmez."
******