II. Meşrutiyette Medreseler ve Din Eğitimi

Yazar : Yard. Doç. Dr. Zeki Salih Zengin
İsbn : 9753384165
Yayın Tarihi : 2002
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 192
Ölçü : 16 x 23,5 cm
Yayınevi : Akçağ Yayınları

İslam dünyasında eğitim ve öğretim açısından medreselerin çok önemli bir yerinin olduğu bilinmektedir. Osmanlı Devleti gerileme süreci içine girdiğinde bu durum kendisini medreselerde de hissettirmiştir. Böylece asırlardır başta eğitim ve öğretim olmak üzere İslam kültür ve medeniyetine büyük hizmetlerde bulunan medreselerin son dönemlerde içine düştüğü çöküntüden kurtarılması için bazı çalışmaların yapıldığı bilinmektedir. Bunların içerisinde II. Meşrutiyet döneminde gerçekleştirilen ıslahat çalışmalarının ise özel bir yeri ve önemi bulunmaktadır; zira çeşitli aşamalarda gerçekleştirilen bu girişimler ile geleneksel medrese yapısı büyük ölçüde değiştirilerek yeni bir yapıya kavuşturulmaya çalışılmıştır. Şüphesiz böyle bir merhaleye gelinmesinde ve ıslahat hareketlerinin gerçekleştirilmesinde medrese mensuplarının ve konu ile ilgilenen devrin aydınlarının meselenin fikri yapısını hazırlamak bakımından önemli katkıları olmuştur. Bu durumu dikkate alarak araştırmamız, II. Meşrutiyet döneminde medreselerin ıslahı konusunda yapılan bütün faaliyetleri ve buna bağlı olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde din eğitimi ile ilgili teşebbüsleri ele alarak değerlendirmeyi hedeflemiştir. Çalışmamızın başından beri yardım ve desteklerini esirgemeyen başta hocam Prof. Dr. Kerim Yavuz olmak üzere Prof. Dr. Ünver Günay ve Prof. Dr. Ersoy Taşdemirci'ye, ayrıca Yrd. Doç. Dr. İ. Hakkı Mercan'a teşekkür etmeyi zevkli bir borç bilirim.
******Yard. Doç. Dr. Zeki Salih Zengin