II. Abdülhamid Zamanı ve Şahsiyeti

Yazar : Yılmaz Öztuna
İsbn : 9789756444627
Yayın Tarihi : Eylül, 2008
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 264
Ölçü : 16,5 x 21,5 cm
Yayınevi : Kubbealtı Neşriyatı

II. Abdülhamid, günümüzde bile adı en çok geçen Osmanlı hakan ve halifelerinden biridir. Hala aktüeldir. Dönemi, politikası, şahsiyeti hala münakaşa edilmektedir. İslam âleminde olsun, batıda olsun, kimliği kesinlikle bilinen bir hükümdardır. Hakkındaki yayınlar, tahtta geçtiği 1876'dan günümüze kadar (132 yıl oldu) vagonlar dolusudur. Binlerce müracaat eserinde, kitaplar, dergiler, gazetelerde Abdülhamid ismi dolup taşar. Öyle olduğu halde, hele günümüz okuyucusunun eline verilecek kapsamlı, tarafsız, ilmi bir II. Abdülhamid kitabı yoktur. Böyle bir kitabın, konuya odaklanmış, dönemi içinde yaşamışçasına bilen bir uzman tarihçinin eseri olması gerekir. Bilhassa 1876-1909 dünyasının siyasi tarihinin detayına da vakıf olmak gerekir. Aksi takdirde padişah, dünya politikası içinde değerlendirilemez. Böyle olduğu için de eksik, yamalı, yakıştırmalı bir şahsiyet oluşur. II. Abdülhamid, 1908 ve 1909'dan itibaren imparatorluk ve cumhuriyet Türkiye'sinde Devlet tarafından olumsuz bir şahsiyet ilan edildi. Bugün bile öyledir de, artık devlet adamlarımız, yazarlarımız ulu orta hakaret edemiyorlar. Ama Osmanlı'dan bu derecede güçlü bir şahsiyetin çıkmasını, sanki başka bir toplumdan imiş gibi hazmedemiyor, çok kıskanıyorlar. Atatürk'ün Osmanlı subayı, generali, ordular komutanı olduğunu unutuyorlar. Halkımız, 33 yıl boyunca gül gibi imparatorluk yönettiğini, 1912-1922 felaket senelerini yaşarken ve yaşadıktan sonra, Abdülhamid döneminin değerini kavramıştır. Bu kavrayış bugün milli ve maşeri şuur halindedir. Hala Sultan Abdülhamid'e sataşmak, çok gerici bir entel zihniyeti aksettirir. Bugün Sultan Abdülhamid aleyhinde konuşan politikacı, ciddi oy kaybına uğrar. Oy kaygısı olmayanlar 1909 kalıntıları sayılabilir. Bu söylediklerim, Sultan Abdülhamid ve dönemi eleştirilemez demek değildir. Tarihin bütün şahsiyetleri ve dönemleri derinlemesine eleştirilerek tarih yazılır. Tarih, methiye edebiyatı değildir.
******Yılmaz Öztuna