II. Abdülhamid ve Saltanatı Hayatı, Özellikleri ve Siyaseti Cilt 1

Yazar : Osman Nuri
İsbn : 9789944328241
Yayın Tarihi : Ekim, 2008
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 400
Ölçü : 13,5 x 21 cm
Yayınevi : 47 Numara Yayıncılık

Müddet-i Osmaniye'nin üç asır kadar gelişmesine mani olan Devr-i Hamidiye'nin siyasi tarihini yazmanın zamanı aslında henüz gelmemişti. O günahlara bilerek bilmeyerek, isteyerek istemeyerek iştirak edenlerin pek çoğu henüz hayattadır. Osmanlı tarihinin bu son dönemine ait birçok sırrın ve hakikatin bu zevatın ifşa ve neşredecekleri malumat ve hatırat ile tarihçilerin eleştirilerine sunumunun lüzumu aşikârdır. Osmanlı Devleti'nin otuz üç seneden beri geçirdiği siyasi vakalara dair bizde hiçbir resmi vesika yayınlanmayarak en önemli olaylar Osmanlı milletinden daima gizlene gelmiş, devletimizin harp gibi birkaç defa başvurmaya mecbur olduğu meşru tedbirlerin bile iç yüzü kimseye gösterilmemiştir. İstibdadın en büyük muavini; en sağlam uygulama aracı cehalet olduğundan aydın fikirlerle, geçmişi arayarak geleceği keşfetmeye rehber olacak eserlerin değil yayınlanması, mütalaası bile cinayet addedilirdi. Binaenaleyh Devr-i Hamidi'nin şamil olduğu vukuatı hakikate uygun olmak üzere bir araya getirmek ve gözden geçirmekle mükemmel bir tarih vücuda getirmenin imkânı mevcut olmadığından başka, buna aczimiz de müsait değildir. Biz zaten böyle bir iddiada bulunmuyoruz. Maksadımız 13 Nisan 1909 müessif vakası üzerine 14 Nisan'da son bulan uzun saltanat döneminin uzmanların gözünden uzak ve saklı kalamayan noktaları ve bu müddet zarfındaki siyasi vakalara dair Avrupa'nın muhtelif memleketlerinde yayınlanan resmi ve gayri resmi malumat ve tafsilatı toplayarak erbab-ı takdirin dikkatine sunmaktan ibarettir. Devr-i Hamidi'nin özellikle bu dönemin başlangıcının, ona sunulan olaylar ile münasebeti çok fazla olduğundan bu olayların da bahsi uygun görülmüş ve esere Sultan Beşinci Murad hazretleri devrine ait olayların hikâyesiyle başlanmıştır.
******Osman Nuri Ergin