İdrak ve İnşa Turgut Cansever Mimarlığının İki Düzlemi

Yazar : Halil İbrahim Düzenli
İsbn : 9789758740758
Yayın Tarihi : Haziran, 2009
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 391
Ölçü : 16,5 x 24 cm
Yayınevi : Klasik
Bahsi Geçen : Turgut Cansever

Elinizdeki kitabın ilk taslağı 2000 yılından başlayarak yaklaşık beş yıl devam eden uzun bir sürecin ürünü olarak ortaya çıktı. Bu süreç içerisinde, çalışma, dağarcığıma her geçen gün yeni bilgilerin ve araştırma malzemelerinin eklenmesiyle defalarca gözden geçirildi. Sonrasında, "Mimari Otonomi ve Medeniyet Ben-idraki Kavramları Bağlamında Turgut Cansever Projelerinde Biçim işlev Yapı ve Anlam Analizleri" başlığıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim Dalı'na yüksek lisans tezi olarak sunuldu. Bu ilk süreç içerisinde bilimsel bir araştırma disiplini olarak mimarlık ile uygulama sahası olarak mimarlık arasındaki gidiş-gelişler ve gerilimler, çalışmayı besleyen en önemli kaynaklar oldu. Analitik bir bakışla mimarlığı bu şekilde ayrımlamak; Türkiye mimarlığının "aidiyet", "kimlik", "özgünlük" gibi modern meselelerine olan ilgimle birleşince, ağırlıklı olarak, mimarlık kavramlarına/mimari eleştiri kriterlerine ve bu kavramların uygulayıcısı olan Türk mimarlarına yönelmek kaçınılmaz hale geldi. Örnek araştırma sahası olarak Turgut Cansever ve projelerini belirleyişim ise mimarlık lisans eğitimimin ikinci senesi olan 1997 yılına kadar geri gider. Cansever'in 1997 ve 1998 yıllarında bütün eserleri serisinden yayınlanan üç kitabı, mimari projelerinde karşılaştığım iddialar ve Türkiye mimarlık ortamındaki Cansever yorumları bu seçimdeki kararlarımı pekiştirdi. Bu anlamda, öncelikli olarak onun yazılı ve mimari eserlerinin bir araya getirilmesinde emeği geçmiş olanlara ve benden önce onun hakkında düşünenlere şükran borçluyum. İlk taslağın ortaya çıkmasından sonraki üç yılda (2005-2008) yeni araştırma malzemeleri yayımlandı. Yeni malzemeleri elden geldiğince kitaba dahil ettim. Bu araştırmanın kurgu-su/mantığı ve fikri temelleri üzerinde yeniden düşünme imkânım da oldu. Gerekli gördüğüm yerleri genişlettim. Bir mimarlık kitabı için görsellerin önemi büyüktür. Kitabın içerisinde yeri geldiğinde kullanılan görsel tablolarının yanı sıra, okuyucunun projeleri daha açık bir biçimde anlayabilmesi maksadıyla, Cansever'in kırkyedi projesinin görsellerinden oluşan proje açıklama tabloları hazırladık.
******