İdeoloji Öldü mü?

Yazar : Mümtaz Soysal
İsbn : 9754945284
Yayın Tarihi : Ağustos, 1995
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 173
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Bilgi Yayınevi

Küreselleşme denen büyük aldatmacanın kullandığı silahlardan biri de, "ideolojiler öldü; tarih bitti" saptamasıdır. Bu saptamaya göre, artık bütün insanlık için geçerli olan bir tek yaşama tarzı, bir tek ekonomik sistem vardır: Batı liberalizmi ve ona bağlı serbest piyasa ekonomisi. Hatta bazıları, "serbest" sıfatını da yeterli bulmayıp, özgürlükle ekonomi arasındaki bağlantıyı vurgulamak istercesine, "hür piyasa iktisadı" demeyi bile tercih ediyorlar. İşte, saptamanın savunucularına göre, iletişimin gelişmesi ve üretim mekanizmalarının birbirleriyle bütünleşmesi yeryüzünde bu tekdüşünce tarzını egemen kılmış ve dolayısıyla, bütün ideolojilerle birlikte, sol ideoloji de ölmüştür. Romantik sosyalistlerden Marksizme ve bugünün sosyal demokrasisine kadar. Herkes susmalı ve bu egemenlik karşısında boyun eğmelidir. Küreselleşmeciler, böyle bir zihin terörü estiriyorlar. İletişim sistemlerinin müthiş bir ilerleme içine girdiği, dünyanın gerçekten küçük bir köy kadar küçüldüğü, dünyanın bir köşesinde olup bitenlerin, anında, ev içlerine kadar duyulduğu, hatta görüldüğü, ülkeler arasındaki mal ve hizmet değiş tokuşunun korkunç bir hacim ve hız kazandığı doğrudur. Dolara vurulduğu zaman, mal ve hizmetlerdeki günlük dolaşım 25-30 milyarlık bir büyüklüğe varıyor. Günlük sermaye hareketliliği ise, bilgisayarlı sistemler sayesinde ülkeden ülkeye aktarılmış gözüken değerler açısından, bir Japon ekonomistinin hesaplamalarına göre, 800-900 milyarı, hatta bazen bir trilyon doları bulmakta. Bu anlamda "küreselleşme" elbet var ve artık kapalı ekonomilerle dünyadaki yarışmanın dışında kalmak olanaksız…
******