İdeal ve İdeoloji

Yazar : Remzi Oğuz Arık
Yayın Tarihi : 1969
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 264
Ölçü : 13,5 x 20 cm
Yayınevi : Milli Eğitim Basımevi

Bir milleti millet olarak yaşatan ve şahsiyet sahibi kılan en esaslı unsur, milli kültürdür. Kaynağını o milletin tarihinden, dil, din, ahlak, sanat ve geleneklerinden alan milli kültür, milli dayanışmanın, birlik ve beraberliğin temelidir. Milli kültür, milli şuuru yaratır. Milli şuurunu kaybeden milletler, teknikle ilerleseler dahi, benliklerini ve istiklallerini koruyamazlar. Bu sebeple, milli varlık ve istiklalimizim temeli olan kültürümüzü yaratan, şekil ve muhtevası ile Türk milletline şahsiyetini kazandırmış olan fikir ve sanat eserleriyle, insanlığın müşterek malı sayılan fikir ve sanat eserlerini çağdaş ilim ve tekniğin değerli mamullerini aziz milletimize sunmak, milli şuurumuzu daima canlı ve uyanık tutmamızın ilk şartıdır. Bin Temel Eser, konuşulan, yaşayan, canlı Türkçemizde hem milli kültürümüzü yoğuran düşünce ve duygu dünyamızı aksettirecek, hem de Batı'nın ilim, fikir ve teknik alanlarındaki görüşlerini yurdumuza getirecektir. Netice olarak, Bin Temel Eser, milli şuuru besleyerek, geçmişten kuvvet alıp geleceğe yön verecek iyi vatandaş, iyi insan yetiştirmede büyük yardımcı olacaktır. İlhami ÖKTEM Milli Eğitim Bakanı
******