İçmesuyu Sempozyumu 7-10 Ekim 1996 İSKİ, İstanbul - Tebliğler

Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 361
Ölçü : 19,5 x 27,5 cm
Yayınevi : İSKİ - İTÜ - Su Vakfı

Nüfusu göçlerle her yıl çığ gibi büyüyen İstanbul; bu nüfus patlamasının beraberinde getirdiği ve gittikçe giriftleşen mes'elelerin çözümleri için sadece sorumlu kurum ve kuruluşların değil, İstanbul'da yaşayan herkesin, bilhassa ilim adamlarının üzerinde düşünmesi, fikir ve proje üretmesi, araştırma yapması lazım gelen bir hususiyet kazanmıştır. Ancak imkânların mahdut olması; fikir, araştırma ve tetkiklerin karşılıklı tartışılacağı ortamların kolay temin edilememesi; üretilen fikirlerden büyük emekler neticesinde teşkil olunan çok değerli ilmi araştırmalardan yeteri kadar faydalanılamamasına, belki bunların heba olmasına sebebiyet vermektedir. İstanbul'un en mühim meselelerinden olan su konusunun çözümüne ilmi bir esas teşkil etmek üzere konu ile ilgilenen araştırıcı, uygulayıcı ve idarecilerin görüşlerini açıkça ifade edeceği, hâlihazır durum ve gelecekteki muhtemel problemlerin çözümü için görüş ve tekliflerin tartışılacağı; karşılıklı fikir teatileri ve ilmi tetkiklerin değerlendirileceği bir ortam teşkil etmek üzere bu sempozyum düzenlenmiştir. Sempozyum, su mes'elesiyle alakası olan hidrometeoroloji, hidroloji, yüzeysel ve yeraltı sularının jeolojisi, yüzeysel suların kirlenmesi, yeraltı sularının tuzlanması ve kirlenmesi ve benzeri konuları ihtiva etmektedir. Üniversitelerimizin çok değerli hocaları ve araştırmacılarının İstanbul'un ve Türkiye'nin muhtelif yerlerinde gerçekleştirdikleri önemli araştırmaları ve bunların neticesinde teşkil olunan ilmi tebliğleri, şüphesiz, kamu ve özel sektördeki bütün araştırmacı, tatbikatçı ve idarecilerine yol gösterecek son derece faydalı çalışmalardır. Bundan sonra yapılacak olan çalışmalarda bu sempozyumdaki görüş ve fikirlerin ilmi bir çerçevede geliştirilerek plan, proje ve tasarımlarda kullanılmasını umut eder; sempozyumun tertibinde emeği geçenlere, mes'elelerimize sahip çıkarak tebliğli veya tebliğsiz olarak sempozyuma iştirak etmek suretiyle fikir ve görüşlerini ortaya koyan ilim adamlarımız ile araştırmacılara en kalbi şükranlarımı sunarım. Prof. Dr. Veysel Eroğlu - İSKİ Genel Müdürü
******