İbrahim Necmi Dilmen

Edebiyat tarihçisi ve dil uzmanı İbrahim Necmi Dilmen, 1889'da Selanik'te doğdu. Orta öğrenimini Selanik'te tamamladı. İstanbul Hukuk Fakültesi'ni bitirdi (1908). Selanik Hukuk okulunda ders okuttu. İstanbul'da Galatasaray Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği, Edebiyat Fakültesi'nde Ural- Altay dilleri ve edebiyat nazariyeleri kürsülerinde müderris muavinliği yaptı. İbrahim Necmi Dilmen, harf devriminden 2 ay kadar önce Atatürk'e yeni harfleri öğretmeye başladı. 2 ayda bu yeni yazıyı söken Mustafa Kemal ilk mektubunu İsmet İnönü'ye yazdı. Milliyet gazetesinde çıkan harf devrimini destekleyen yazıları nedeniyle Mustafa Kemal tarafından Ankara'ya çağrılarak kendisine Ankara Müzik Öğretmen Okulu ve Gazi Eğitim Enstitüsü'nde edebiyat öğretmenliği verildi, Türk Dil Kurumu kurucuları arasında yer aldı ve kurumun genel yazmanlığına getirildi (1931). Dil devrimi konusunda gösterdiği çabalar nedeniyle Atatürk tarafından kendisine "Dilmen" soyadı verildi. 1935'ten ölene kadar Burdur milletvekili olarak Büyük Millet Meclisi'nde görev yaptı. İbrahim Necmi Dilmen, 1945 yılında Ankara'da öldü.

Bibliyografya

Edebiyat Tarihi Dersleri (2 Cilt 1922), Türkçe Gramer (4 Cilt 1930), Türk Dil Bilgisi (2 Cilt 1936), İbrahim Necmi Dilmen (Doç. Dr. Kazım Yetiş -1989)