İbrahim Kutluk

Edebiyat tarihçisi Dr. İbrahim Kutluk, 1917 yılında Bursa'da doğdu. Darüşşafaka Lisesi'nden ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Aynı üniversitede doktorasını tamamlayarak öğretim üyeliği, İstanbul Yüksek Enstitüsü, Galatasaray Lisesi ve çeşitli liselerde edebiyat öğretmenliği yaptı. Emekliye ayrıldıktan sonra Türk Dil Kurumu çalışmalarına katıldı. Divan edebiyatı araştırmalarıyla tanınan Dr. İbrahim Kutlu 1976 yılında İstanbul'da öldü.

Bibliyografya

Atar'ın Musibetnamesi (Doktora tezi), Nail-i Kadim Divanı, Nizami'nin Gazelleri, Atar'ın Tezkiretü'l-Evliya'sı Tercümesi, Mesnevi'deki Hikayelerin Bazı Kaynakları Üzerine Deneme, Süleymannameler, Beyani Tezkeresi, Agah Sırrı Levend Hayatı ve Eserleri (1963), Kınalızade Hasan Çelebi, Tezkiretü'ş-Şuara (1978)