İbrahim Halil Tarhan

Trabzon Evkaf Komisyonu azalarından Mehmet Vehbi Efendi ile Vesile Hanım'ın oğlu olan Tarhan, 1869 yılında Trabzon'da doğdu. Ortaöğrenimini Trabzon'daki "Jésuite" adlı Fransız okulu ile Galatasaray Sultani'sinde tamamladı. Mekteb-i Mülkiye'den 1893'de mezun oldu. Mülki idarenin çeşitli kademelerinde görev yaptı. 1903 yılında Paşa (Mir-i Miran) payesini aldı. Birinci Dünya Savaşı'nda Cidde Mutasarrıfı iken Cidde'yi İngilizlere ve Şerif Hüseyin'e karşı savundu. Cumhuriyet döneminde 1923-1924 yılları arasında Zonguldak Valiliğinde bulundu. Mayıs 1924'te emekli oldu. Fransızca ve İngilizce bilen Tarhan, bir müddet Trabzon ERkek Lisesi'nde Fransızca ve İngilizce öğretmenliği yaptı. Daha sonra İstanbul'a yerleşti. 30 Ekim 1945'te vefat etti.

Bibliyografya

Atatürk Dönemi Valileri (Dr. Ali Galip Baltaoğlu - 1998)