İbrahim H. Senil

Eski Danıştay ve Anayasa Mahkemesi Başkanı İbrahim Hilmi Senil 1903 yılında doğdu. Galatasaray Lisesi'nden sonra İstanbul Darülfünun Hukuk Fakültesi'ni bitirdi (1930). 16.05.1947 tarihinde Danıştay üyeliğine, 13.02 1959 tarihinde Danıştay Birinci Daire Başkanlığına ve 22.9.1960 da Danıştay Birinci Başkanlığına seçildi. İbrahim Senil 25.05.1962 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi ve bu yüzden Danıştay'daki görevinden ayrıldı. 08.07.1966 ile 14.07.1968 tarihleri arasında Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak görev yaptı ve bu tarihte emekliye ayrıldı. İbrahim Senil 1981 yılında vefat etti.

Bibliyografya

Teşvik Sanayi hakkında Mevzuat ve Şurayı Devlet İçtihadı (Ziya Yörük ile -1939), İdare Hukuku (1950), Mukavele Dışında Amme Kudretinin Mesuliyeti (1950)