İbrahim Fazıl Pelin

Ord. Prof. İbrahim Fazıl Pelin 1886 yılında Selanik'te doğdu. Selanik Feyziye Rüşdiyesinde orta, Merkez İdadisinde lise öğrenimini tamamladı. 1909'da Mülkiyeden mezun oldu. Aynı yıl Maliye Nezaretinde memur olarak devlet hizmetine girdi. Bir süre sonra Paris'e gönderildi ve "Ecole Libre des Sciences Politiques'de 3 yıl okudu. 1912'de yurda dönünce Mülkiyeye doçent olarak girdi, daha sonra profesörlüğe yükseldi. Aynı dönemlerde Galatasaray Sultanisi Ticaret Şubesinde öğretmenlik yaptı. 1936 - 1943 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde Ordinaryüs Profesör olarak Maliye ve Mali Kanunlar Kürsüsü Başkanlığını yürüttü. İbrahim Fazıl Pelin'in o tarihlerde büyük emek ürünü beğenilen bir maliye kitabı vardı. Öğrenciler derslerini dikkatle dinlerlerdi. Herkes kendisine saygı duyardı. Ordinaryüs Prof. Pelin, birçok kooperatif, dernek ve müessesenin kuruluşuna önayak oldu ve yönetim kurullarında da görev yaptı. İbrahim Fazıl Pelin 1944 yılında İstanbul'da öldü.

Bibliyografya

Bütçe (1332), İktisat (1927), Muhtasar İktisad-i Zirai (1341), İlm-i İktisat Dersleri (1330), Arazi Terk ve İlhakında Devlet Borçları ve Lozan|da Osmanlı Borçlarının Taksimi (1939), Finans İlmi ve Finansal Kanunlar (1942), Finans İlmi Bütçe (1944), Ordinaryüs Profesör İbrahim Fazıl Pelin'in Hatırasına Armağan (Kolektif -1948)