İbn-ür Refik Ahmet Nuri Sekizinci I

Yazar : Mehmed Rebii Hatemi Baraz
İsbn : 9751726905
Yayın Tarihi : 2001
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 451
Ölçü : 16,5 x 24 cm
Yayınevi : Kültür Bakanlığı
Bahsi Geçen : İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci

Muhterem kitap severler: Geçen yıl aziz Cumhuriyetimizin 75. yılını kutladık. Bu yıl da Osmanlı Devleti'nin 700. yılını kutluyoruz. Her iki devirde de yaşamış olan İbn-Ür Refik Ahmet Nuri SEKİZİNCİ 1866 yılında Üsküdar'ın Salacak semtinde dünyaya gelmiş ve meşrutiyet devrinden itibaren vefatı olan 1935 yılına kadar pek çok hikâye, tiyatro eseri yazmış ve adapte etmiştir. Kültür, sanat ve tiyatro dünyamız içinde bütün yönleriyle kendisini tanıtan bir kitap ölümünden 64 yıl geçmesine rağmen hazırlanmamıştır. Tiyatro edebiyatımızda "SEKİZİNCİ"nin özel bir yeri vardır. Bu yeri ona, şu özellikleri sağlamıştır: Sekizinci; halkı tuluat karşısından kaldırıp sahnenin karşısına oturtan ilk yazardır ve en muvaffak yazardır. Sekizinci; hakiki Türk piyesini, en temiz Türkçe ile ilk defa o yazmıştır. Sekizinci; bir benzeri daha gelememiş emsalsiz bir adaptasyoncu, bütün ruhiyle bir tiyatrocu idi. Aynı zamanda yazarlar ve seyirciler, batı örneği komedi ve vodvilleri, onun sahneye çıkardığı eserlerle öğrenmiştir. Sekizinci; tiyatro dünyamızda, çeşitli dış etkiler altında gelişen yapısı içinde, Ulusal Türk Tiyatrosu için ilk mücadeleyi verenlerden de biridir. 1994 yılında başladığım bu araştırma çalışmasında, kaynakları tek tek tarayarak ortaya çıkarmak pek kolay olmamıştır. Kitapta yer alan eserlerin neredeyse tamamı eski yazıdır. Bu sebepten; hikâyelerin, makalelerin, eleştirilerin ve piyeslerin metin yazıları yeni yazıya çevrilirken eserlerin akıcılığını bozmadan, o devri n lisanıyla yayınlanmasının önemle üzerinde durulmuştur. Beş yıl süren çalışmadan sonra Türk tiyatro tarihine ışık tutan bu eser Türkiye'de ilk defa yayına hazırlanmıştır.
******

Oktay Aras Kitaplığındaki İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci Kitapları (4)