İ. Rükneddin Nasuhioğlu

Eğitimci, yönetici ve siyaset adamı Rükneddin Nasuhioğlu, 1894'de Üsküdar'da doğdu. Üsküdar Toptaşı Askeri Rüşdiyesinde orta, Üsküdar İdadisinde liseyi okudu. 1913'de Mülkiye'den mezun oldu. Muhtelif idari görevlerde bulunduktan sonra İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi (1922). 1924'de Bakırköy Kaymakamı, 1925'de Beyoğlu Kaymakamlığına atandı. 1928'de idari görevden ayrıldı. Osmanlı Bankası İdare Meclisi azalığının yanı sıra Galatasaray Lisesi tarih muallimliğine başladı. 1934'te tekrar idari göreve dönerek sırasıyla İçel, Samsun, Kocaeli, Aydın ve Edirne Valiliklerinde bulundu. 1950'de D.P. den Edirne milletvekili seçildi. 1951'de 2. Menderes kabinesinde Adalet Bakanlığına getirildi. Edirne milletvekilliği 10. ve 11. dönemlerde devam etti. 27 Mayıs ihtilali ile milletvekilliği sona erdi. Rüknettin Nasuhioğlu, 6 Şubat 1973'de vefat etti.

Bibliyografya

Düşüncelerim - Aforizmalar (1949)