Hüseyin Yunak

Hüseyin Yunak 1954 yılında İstanbul'da doğdu. 1972'de Galatasaray Lisesi'ni, 1976'da İ.Ü. İşletme Fakültesi'ni bitirdi. Sigortacılığa 1980 yılında Milli Reasürans T.A.Ş.'nde başladı. 1983 yılında, Türk Sigorta Enstitüsü'nü Nakliyat Branşı birincisi olarak bitirdi. Aynı yıl, T. Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'nin verdiği Atatürk Bursu'nu kazanarak bir yıl süre ile Londra'da mesleki staj yaptı. 1986 yılında, İsviçre'de Swiss Re'de iki aylık bir ileri sigortacılık kursuna katıldı. Halen, Milli Reasürans T.A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı, T. Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'nde Nakliyat İnceleme-Araştırma Komitesi Başkanlığı ve Türk Sigorta Enstitüsü'nde öğretim üyeliği görevlerini yürütmektedir. İngilizce ve Fransızca biliyor.

Bibliyografya

Nakliyat Sigortaları Terimler Sözlüğü (1994), Reasürans (Cahit Nomer ile -1998), Sigortanın Genel Prensipleri (Cahit Nomer ile -2000)