Hüseyin Nesimi

Bürokrat, yazar Hüseyin Nesimi 1868 senesinde Hanya'da (Girit) doğdu. Hanya İptidaisinde ilk ve ortaokulu bitirdikten sonra, lise öğrenimini Mekteb-i Sultani ve Mülkiyenin idadi kısmında tamamladı. 1888'de Mülkiye Mektebinin yüksek kısmından mezun oldu. 1890'da Cemiyet-i Rüsumiyye Kalemi Katipliği ile devlet hizmetine girdi. 1893'de Girit Vilayeti Muhasebe katipliğine atandı. Aynı zamanda Hanya İdadisi öğretmenliği yaptı. 1901'de İstanbul'a gelerek II. Abdülhamid'e bir "Islahat Layiha'sı sundu. Bunun üzerine 1901'de Palu'ya kaymakam olarak gönderildi. 1902'de bu görevinden istifa ederek İstanbul'a döndü ve II. Meşrutiyet'in ilanına kadar serbest çalıştı. II. Meşrutiyet sonrası Namervan, Tercan, Kiğı, Vilçetrin, Premedi, Avlonya, Savur ve Lice kaymakamlıklarına atandı. Lice kaymakamı iken 29 Haziran 1915'te İttihat ve Terakki politikaları ile bağdaşamadığı için bir çete tarafından öldürüldü, katilleri bulunamadı.

Bibliyografya

Girit Hailesi (1896), Girit Hailesine Zeyl: Girit Müslümanlarının Numune-i Felaketi (1899), İsthrac-ı Hayderi ve Tebşirat-ı Muhyidinn-i Arabi (1912), Cenab-ı Hayder-i Kerrar'ın Tebşirat-ı Gaybiyyelerini Müeyyid Sahib-i Zuhur (1916)

Oktay Aras Kitaplığındaki Hüseyin Nesimi kitapları (1)