Hüseyin Daniş Pedram

Şair ve yazar Hüseyin Daniş 1870 yılında İstanbul'da doğdu. Soyadı Kanunundan sonra, Pedram soyadını aldı. Babası İran kökenlidir. Ailesi 1850'de Isfahan'dan İstanbul'a göçtü. Rüştiyeden (ortaokuldan) mezun oldu, bir yıl Mülkiye Mektebine, iki yıl Beyoğlu'ndaki Institution Française adlı Fransız okuluna devam etti. 1894'te İkdam yazarları arasına katıldı. Hat dersleri aldı. Prens Sabahattin ve Lütfullah beylerin özel Farsça hocalığını yaptı. 1899'da gizlice Avrupa'ya giden prensler ve babaları Damat Mahmut Celalettin Paşa'ya eşlik etti; on dört ay Fransa, İngiltere, İsviçre, İtalya ve Mısır'da kaldı. Dönüşünde Düyun-ı Umumiye'ye çevirmen olarak girdi ve bu görevini yirmi üç yıl sürdürerek Tercüme Kalemi müdürlüğüne kadar yükseldi. Bu arada Galatasaray Lisesi'nde Farsça öğretmenliği, Darülfünun'da (Üniversitede) Farsça ve İran edebiyatı tarihi derslerini okuttu. 1910'da Tebrizliler tarafından İran Milli Meclisine Azerbaycan milletvekili olarak seçildiyse de bu göreve gidemedi. Aka Mirza Ali Ekber Han ile İstanbul'da Farsça Süruş gazetesini çıkardı. Darülfünun'dan istifa ettikten ve Düyun-ı Umumiye'nin 1923 'te kapatılmasından sonra çevirmen olarak Osmanlı Bankası İstanbul şubesine girdi. 1934'te Tahran Üniversitesi'nde Türkçe ve Farsça dersleri verdi. Aynı yıl İran Rıza Şah Pehlevi'nin Türkiye'yi ziyareti sırasında İran elçiliğinde görevlendirildi. Hüseyin Daniş 31 Mart 1943 tarihinde Ankara'da öldü.

Bibliyografya

Neva-yı Sarir (1897), Seramadan-ı Suhan (Farsça, 1912), Hediye-i Sal (Farsça, 1914), Talim-i Lisan-ı Farsi (+ Cilt, 1915-16), Kunckavi Der Zerdüşt (Farsça, 1918), Münazaratım (1919), Kavran-ı Ömür (1925), Fransıza-Türkçe ve Meden, Lugat (1934), Ömer Hayam Rubailer (2000)

Oktay Aras Kitaplığındaki Hüseyin Daniş Pedram kitapları (1)