Hürriyet Gene Hürriyet Cilt 3

Yazar : Hasan Ali Yücel
İsbn : 9751719968
Yayın Tarihi : 1998
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 410
Ölçü : 16,5 x 23,5 cm
Yayınevi : Kültür Bakanlığı

Cumhuriyetimizin en önemli kişilerinden biri olarak tarihe geçen büyük eğitim ve kültür insanımız Hasan Ali Yücel'i kendi eserleri ile genç kuşaklara tanıtmayı, Kültür Bakanlığı olarak görevimiz kabul ediyoruz. Cumhuriyetimizin 75. yılında, Cumhuriyetimizin yücelmesine, çağdaşlaşmasına, laikleşmesine katkıda bulunan bütün değerlerimizi anmanın, onları gelecek kuşakları aktarmanın gerekli olduğunun bilincindeyiz. Hasan Ali Yücel'i bir sayfa içerisinde anlatmak, onun yaptıklarını sıralamak mümkün değildir. Ancak, onun ve onun gibi cumhuriyetimizin mimarlarının yapıtlarını yayımlamak, onlara olan saygımızın küçük de olsa bir göstergesidir. "Tercüme Büroları" kurarak, dönemim Milli Eğitim Bakanı olarak tüm dünya klasiklerini Türkçeye kazandırma başarısını gösteren Hasan Ali Yücel'in yalnızca bu hizmeti bile Cumhuriyetimizin yetişmesinde en büyük etkenlerden biri olmuştur. Hasan Ali Yücel, insan sevgisinin ruhunu anlama ve duymada, insan varlığının en somut anlatımı olan sanat yapıtının benimsenmesi olduğunu söyler. Sanat dalları içinde ise edebiyatın bu anlatımın düşünce öğeleri açısından en zengini olduğunu kabul eder. Tercüme Büroları'nın kuruluşu ve çalışması bu anlayış çerçevesinde oluşturulmuştur. Ona göre bir ulusun, diğer ulusların edebiyatlarını kendi dilinde, kendi düşüncesinde yinelemesinin o yapıtları yeniden yaratması anlamına gediğini savunur.1941 yılında yazdığı bir yazısında şöyle der: "İşte çeviri etkinliği, biz, bu bakımdan önemli uygarlık davamız için etkili saymaktayız. Zekâsının her yüzünü bu türlü yapıtların her türlüsüne döndürebilmiş uluslarda düşüncenin en silinmez aracı olan yazı ve onun mimarisi demek olan edebiyatın, bütün kitlenin ruhuna kadar işleyen ve sinen bir etkisi vardır?" Bu sözler, Hasan Ali Yücel'in ileri görüşlülüğünün boyutları hakkında önemli ipuçları vermektedir. Hasan Ali Yücel gibi bir Cumhuriyet adayının genç kuşaklara bir kez daha ve en iyi şekilde tanıtılması için çaba gösteren herkese, özellikle de bu işin başını çekenlere teşekkür ederim… Kültür Bakanı
******