Hülya Uğur Tanrıöver

Hülya Uğur Tanrıöver 1955 yılında İstanbul'da doğdu. 1974 yılında Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra yüksek öğretim (1979) ve lisans üstü (1980) çalışmalarını, Paris'de Sorbonne Üniversitesi'nde siyasal bilim, siyaset sosyolojisi ve sosyoloji dalında yaptı. Daha sonra Türkiye'ye dönerek, basın-yayın ve araştırma alanlarında özel sektörde çalıştı. 1996'dan bu yana Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğretim görevlisidir. 2003 yılında Fransa Montpellier'de doktorasını yapan Hülya Uğur Tanrıöver, başta Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Cornelius Castoriadis gibi pek çok önemli Fransız düşünürünü Türkçe'ye ilk kez kazandırdı. Doçent Tanrıöver'in özellikle sosyal bilim alanında, bazıları da edebiyat alanına giren yaklaşık yirmi kitap ve birçok makale çevirisi vardır. Ayrıca bilimsel çalışmalarına ilişkin telif kitapları ve çok sayıda makalesi yayınlanmıştır.

Bibliyografya

Türkiye|den Dünyaya Bir Bakış : Türkiye|deki Avrupalı İmgesi ve Ulusal Kimlik Kurgusuna Etkileri (Prof. Barlas Tolan ile -1999), Popüler Kültür Ürünlerinde Kadın İstihdamını Etkileyebilecek Öğeler (Ayşe Eyüboğlu ile -2000), Kentlerde Kadınların İş Yaşamına Katılım Sorunlarının Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Boyutları (Ayşe Eyüboğlu, Şemsa Özar ile -2000), Gazetecinin Elkitabı (Dilruba Çatalbaş ile -2000), Osmanlı Döneminde Bursa (2 Cilt, N. T. Dostoğlu, Ahmet Abut, Gülsün Güvenli ile, 2001), Bibliyografya 3 Zeki Müren (Kolektif -2002), Sen Benim Kim Olduğumu Biliyor musun? (2008)

Oktay Aras Kitaplığındaki Hülya Uğur Tanrıöver kitapları (2)