Hindistan'da Gördüklerimiz

Yazar : A.E.Yalman, A.Ş.Esmer, A.Fenik, R.C.Ulunay, D.Nadi
Yayın Tarihi : 1953
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 127
Ölçü : 14 x 20 cm
Bahsi Geçen : Ahmet Şükrü Esmer, Doğan Nadi Abalıoğlu, Refi Cevat Ulunay

HİNDİSTAN BAŞVEKİLİ JAWAHARŞAŞ NEHRU'NUN HİNDİSTAN'I ZİYARET EDEN TÜRK BASIN HEYETİNE MESAJI... Türk Basın Heyetinin Hindistan'ı ziyareti bize büyük zevk vermiştir. Heyetle tanışmak ve iki memleketi müştereken ilgilendiren mevzuları görüşmekle bahtiyar oldum. Basın heyetinin, Hindistan'ı ziyareti esnasında büyük işlerimizi, barajları ve tarım sahasındaki faaliyetlerimizi gördüklerine bilhassa memnun oldum. Hindistan' a hayat vermekte olan yeni ruh hakkında bir fikir edinebildiklerini ümit ediyorum. Yeni Hindistan'ı kurmak ve milyonlarca vatandaşımızın hayat seviyesini yükseltmek için büyük bir hızla çalışmaktayız. Bu, bizim için birinci derecede önemli bir meseledir. Bundan başka, demokratik bir cemiyet çerçevesi dahilinde Hindistan birliğini kuvvetlendirmek için elimizden geleni yapmaktayız. Hindistan büyük bir ülke olup, çok değişiklikler arzeder. Biz hem bu zengin tenevvü muhafaza etmek ve hem de memleketin birliğini kuvvetlendirmek arzusundayız. Hindistan'da yerleşmiş bütün dinlere her türlü kültür tezahürlerine tam bir serbesti vermiş ve bu suretle, ileri ve laik bir demokrasinin kurulması yolunda elimizden geleni yapmış bulunuyoruz. Gelecekte büyük terakkiler kaydederek çok daha iyi neticeler elde edeceğimizi ümit ediyoruz. Hind milleti Türk milletine karşı daima samimi hisler beslemiştir. Türk Basın Heyetinin Hindistan'ı ziyareti iki memleketi birbirine biraz daha yaklaştırmak gibi mesut bir netice doğurmuştur. Bu temasların artacağını ve bunun neticesi olarak da iki milletin birbirlerini çok daha iyi anlayacağını ümid ediyorum.
******R.C.Ulunay