Hindistan Tarihi Cilt 1

Yazar : Y. Hikmet Bayur
Yayın Tarihi : 1946
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 536
Ölçü : 16,5 x 24 cm
Yayınevi : Türk Tarih Kurumu
Bahsi Geçen : Yusuf Hikmet Bayur

Türk Tarih Kurumu, her gün daha çok duyulmakta olan bir eksiğimizi karşılamak için, bir "Dünya Tarihi" yazma kararını verdiği vakit bunda birkaç esaslı yönü göze almıştı: a) Bu yazılacak eserler zincirli, henüz bilinmeyen ve açıklanmamış belgeleri arayıp bularak, yani pek uzun yıllar birkaç göbek (nesil) bilginin ömrü boyunca uzayabilecek araştırmalar yaparak değil, bugün var olan bilgilere dayanılarak yazılacaktır. Öbür iş "Türk Tarihinin Ana Hatları" adını taşıyan VIII inci "Seri"de yapılmaktadır. b) Bu "Dünya Tarihi"nin Türklükle ilgili kısımları bugün var olan ana kaynaklara, o devri anlatan tarih, seyahatname, hatırat gibi eski ve orijinal eserlere, para koleksiyonlarına vesaireye dayanılarak yazılacaktır; yani herhangi yeni batı eser veya eserlerine dayanılarak yazılmayacaktır. Amaç, ister propaganda düşüncesiyle, ister anlayış ayrılığı dolayısıyla yabancı dimağlarca kendilerine göre yoğrulmuş bilgileri, olduğu gibi ve hiç olmazsa ana çizgileriyle dilimize nakledip halk ve hatta aydınlarımızı herhangi bir konu için yabancı dimağların egemenliği altına sokmamaktır. Bu cildin kendi özellikleri hakkında şunları açıklamak isteriz: İlk bölümün bir kısmıyla ikinci ve üçüncü bölümler Müslüman Türklerin Hindistan'a girmesinden önceki devirlere aittir. Bu bölümlerde iki yöne dikkat etmek gerekir: a) Din ve onunla ilgili felsefi düşünceler. Bu konular Hindistan'da her türlü ölçüleri aşacak kadar geniş, zengin ve birbirine zıt biçimde gelişmiştir; bu, kısmen de halkın bu gibi şeylere eyginliğinin sonucudur. Birkaç binyıl içinde ister istemez doğmuş olan yeniliklerin, hemen hepsinin, eski şeylerin ta kendilerinden veya onların devamından başka bir şey olmadığını, birçok karşın düşüncelerin birbirinin aynı olduğunu ispat yolunda da olağanüstü emekler sarfedilmiştir…
******