Hilmi Ziya Ülken

Yazar : Yrd. Doç. Eyyüp Sanay
İsbn : 9751711061
Yayın Tarihi : 1992
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 103
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Kültür Bakanlığı
Bahsi Geçen : Hilmi Ziya Ülken

Milletler, uzun bir tarihi süreç içinden geçerek oluşurlar. Onlar hem geçmişin derin izlerini taşırlar ve hem de geleceğe damgasını vuracak olan potansiyel enerjiyi oluştururlar. Gelecek geçmişin birikimlerinin hâsılası olan bu potansiyel güçle bütünleşerek kendi şahsiyetini ortaya koyacaktır. Geleceğin hazırlanmasında aktif bir rol oynayacak olan unsurlar; o milletin inançları, gelenekleri, görenekleri ve yetiştirdiği büyük insanların eserleri ve fikirleridir, bir başka ifadeyle o milletin tarih şuurudur. Milletler bu şuurdan ilham aldıkları sürece, şahsiyetli bir varlığa sahip olurlar ve varlıklarının temelini kabile hayatlarına kadar götürebildikleri gibi, sonsuza kadar da varlıklarını sürdürebilirler. Geçmiş; milletlerin gurur kaynağı, yetiştirdikleri büyük insanlar ve onların eser ve fikirleri de iftihar kaynağıdır. Bizim milletimiz hiç bir millete nasip olmayacak kadar parlak bir tarihe sahip olup bu tarih milletimizin bağrından çıkan büyük insanlar, fikir adamları ve onların düşünceleriyle doludur. Bu fikir adamlarından biri de, bu kitapta düşüncelerini topluca bulacağınız 1901 - 1974 yılları arasında yaşamış olan Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken'dir...
******