Hilmi Ziya Ülken

Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken 3 Ekim 1901 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk öğrenimini Özel Tefeyyüz Mektebi'nde, orta ve lise öğrenimini İstanbul Lisesi'nde yaptı. 1921 yılında Mülkiye'den mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Beşeri Coğrafya Kürsüsü'ne asistan olarak girdi. Bu arada aynı fakültenin Felsefe Şubesi'ne de devam ederek 1924'te o bölümü de bitirdi. 1924'te Ankara Lisesi ve Ankara Erkek Muallim Okulu'nda felsefe ve coğrafya hocalığı yaptı. Askerlik hizmetinden sonra İstanbul'a gelerek Çapa Kız Muallim Mektebi, Galatasaray ve Kabataş Liselerinde sosyoloji, felsefe ve psikoloji dersleri verdi. 1933 yılında tetkikler yapmak üzere Almanya'ya gönderildi. Burada bir yıl kaldıktan sonra dönüşünde Edebiyat Fakültesinde Türk Tefekkür Tarihi doçentliğine atandı. 1941 yılında profesör, 1957'de ordinaryüs oldu. İstanbul Üniversitesi'ndeki derslerinin yanında Ankara İlahiyat Fakültesi'nde de felsefe dersleri vermeye başladı. 1973 yılında Ankara İlahiyat Fakültesi'nden emekli olan Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken, 5 Haziran 1974 tarihinde İstanbul'da öldü

Bibliyografya

İçtimaiyat Hakkında İptidai Malumat (1924), Metafizik (1928), Umumi Ruhiyat (1928), Felsefe Dersleri (1928), Umumi İçtimaiyat (1931), Aşk Ahlakı (1931), Türk Tefekkür Tarihi (2 Cilt, 1932-33), İçtimai Felsefe Tenkitleri I: Telifçiliğin Tenakuzları (1933), İnsani Vatanperverlik (1933), Yirminci Asır Filozofları (1934), Türk Feylesofları Antolojisi I (1935), Uyanış Devirlerinde Tercümenin Rolü (1935), Türk Mistisizmini Tetkike Giriş (1935), Felsefe Yıllığı 1931-1932 (1935), Felsefe Yıllığı 1934-1935 (1936), İlliyet Meselesi ve Diyalektik (1938), Ziya Gökalp (1939), Farabi (1940), Türk Tarihinde Mezhep Cereyanları (1940), Tanzimattan Sonra Fikir Hareketleri (1940), Posta Yolu (1941), İçtimai Doktrinler Tarihi (1941), İbn-i Haldun (1941), Şeytanla Konuşmalar (1942), Yarım Adam (1942), Mantık Tarihi (1942), Resim ve Cemiyet (1942), Dini Sosyoloji (1943), Yahudi Meselesi (1944), Milletlerin Uyanışı (1945), İslam Düşüncesi (1946), Ahlak (1946), Sosyolojiye Giriş (1947), Millet ve Tarih Şuuru (1948), İslam Sanatı (1948), İbn Rüşd (1951), Tarihi Maddeciliğe Reddiye (1951), La Pensée de l'Islam (1953), İslam Düşüncesine Giriş (1954), Sosyolojinin Problemleri (1955), Veraset ve Cemiyet (1957), Felsefeye Giriş 2 (1957), İslam Felsefesi Tarihi (1957), Sosyoloji Sözlüğü (1959), Siyasi Partiler ve Sosyalizm (1963), Bilgi ve Değer (1965), Değerler Kültür ve Sanat (1965), Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi (2 Cilt 1966), Eğitim Felsefesi (1967), Varlık ve Oluş (1968), İlim Felsefesi (1969), Toplum Yapısı ve Soyaçekme (1971), Genel Felsefe Dersleri (1972), Bilim Felsefesi (1983), Hilmi Ziya Ülken (Yrd. Doç. Dr. Eyyüp Sanay, 1986),