Hilmi Oran

1910 yılında doğan Hilmi Oran, Kastamonu Muallim Mektebi'nden mezun olduktan sonra bir süre ilkokul öğretmenliği yaptı. Daha sonra Gazi Terbiye Enstitüsü Tarih-Coğrafya Bölümü'ne devam ederek 1937 yılında yükseköğretimini tamamladı. Çeşitli ortaokul ve liselerde öğretmenliğini sürdüren Hilmi Oran, 1950 yılında Galatasaray Lisesi'ne atanarak emekli olduğu 1974 yılına kadar tarih öğretmenliği yanında müdür yardımcılığı görevini de yaptı. Hilmi Oran bir dönem Ata Koleji vb. bazı özel okullarda da tarih dersleri verdi. Hilmi Oran, dönemin akımlarına uyarak, ulusçuluk kavramına ağırlık verdi. Nihal Atsız'ın eşi Bedriye Atsız ile ortaklaşa yazdığı kitaplarda da bu eğilimi ağır bastı. Hilmi Oran 1996 yılında İstanbul'da vefat etti. Bir yandan Hilmi Oran gibi Türklük bilincini veren hocaların, öte yandan evrensel kültür üzerinde duran Fransız ve Türk hocaların varlığı, Galatasaray'ın kültürler ve eğitimler sentezinin ürünü olan insanlar yetiştirmesinin başlıca nedenlerinden biridir.

Bibliyografya

Tarih I - İlkçağ (Bedriye Atsız ile - 1956), İlkokullar İçin Tarih + (1957), Ortaokul 1-2-3 Tarih (1964 -1970)